پنجره۰۰۰

پنجره۰۰۰۰۰۰پنجره۰۰۰۰۰۰۰پنجره !

پشت پنجره هیچ نیست؟

شاید ۰۰۰۰۰

اما دیوار هم نیست۰۰۰۰اگر یک آسمون هم نباشه !

پنجره یعنی : یک انتـــــــــــــظار ۰۰۰۰۰

و یا یک حس دلتنـــــــــــــگی۰۰۰۰۰

درست مثل نوشته اش کشدار و سخت ۰۰۰۰اما شیرین و پایدار !

نمیدونم گاهی از خستگی به آغوش پنجره اتاقم پناه میبرم

اما از این دریچه فقط آسمان پیداست !

و یک عالمه پرنده مهاجر ۰۰۰

و دیگر ۰۰۰ابرها۰۰۰۰وباران !

و من همیشه با اینها زندگی کرده ام

چه ساده و آزاد۰۰۰۰

هیچوقت از اتاقم خسته نشده ام

دیوارهای اتاقم را ندیده ام !

چون پنجره ایی دارد به یک افق ستاره ۰۰۰۰۰

طلوع وغروب خورشید را از همین پنجره دیده ام۰۰۰۰

و تو را که دیگر نامم را هم بیاد نداری ۰۰۰۰۰

و من به حکم صبوری هنوزم دوستت دارم !

نمیدانم چرا هیچکسی نمی تواند جای تو را پر کند !

و این از بیچارگی منست ۰۰۰۰

اما۰۰۰۰بیخیال  نه؟؟

عجب کلمه نجات بخشیه : بیخیال !

باز دارم مثل بارونزده ها مینویسم ۰۰۰

آخه اینجا سه روز هستش که پشت سرهم داره بارون میباره ۰۰۰۰

دیگه مغز آدم هم خب خیس میخوره  !

امتحانام دیگه داره تموم میشه

میخوام یک ترم واحد نگیرم البته اگر بشه۰۰۰۰

برای اینکه به تمرکز و تمدد فکر احتیاج دارم۰۰۰۰

میخوام صبح که بیدار میشوم کاری برای انجام دادن نداشته باشم !

و بتونم باز یه غلطی بزنم و بخوابم !

خنده داره نه؟؟

آخه خیلی این روزها سرم شلوغ بود ۰۰۰۰واقعا هم سرم شلوغ بود

یعنی ذهنم۰۰۰۰

پنجره ام را باز کرده ام به این رطوبت خنک !

بارون و نوای دل انگیزش هر صدایی را به سکوت میکشونه۰۰۰۰۰

صبح که بیدار شدم بارون به شیشه تلنگر میزد۰۰۰

میدونم براتون شاید عجیب باشه و فکر کنید مغزم تاب برداشته ۰۰۰۰

اما من با بارون حرف میزنم و حرفای بارون رو میفهمم !!!

دیدی گفتم به تعطیلات احتیاج دارم؟

بگذریم !

روزهای بارانی ام را با خیال تو تقسیم میکنم ۰۰۰۰۰

هر چند که میدانم در خاطر تو دیگر نیستم !

                                سه شنبه / بیست و پنجم / مهرماه

/ 7 نظر / 2 بازدید
تنها

سلام خواهر عزيزم. زيبا بود و حرف دل. ****** به ماوراي خود پرتاب شدن احساس مقدسي است كه روح مي نشيند پاي پنجره ي خلقت و عاشقانه مي نگرد بارش باران را بر ريشه ي درخت تا در اجبار سبز حيات بر تنه اش قارچها بي ريشه برويند ********** موفق و پیروز باشی

تنها

دلم از مهر او تار عشق مي بافد از شوق ديدارش شعر خواهم آويخت مهربانترين نگاهش را بر ديوار دل گرمترين كلامش را بر گوش جان تا در زمستان فاصله كور نماند اجاق خاطره

تنها

چه بسيار كه در يك قدمي همه چيز خراب مي شود و تحقق آرزويي يكسر سراب چه بسيار نهال شوقي به يك صاعقه خاكستر مي شود و اميد ثمري نقش بر آب اما زندگي اين عريان ترين همواره دستان ما را مي طلبد تا در تابش نور به رديف شمعداني ها پرده را كنار زنيم و براي چينه ي منتظر كبوتران دانه بپاشيم ******** موفق و پيروز باشي

پريسا

عالی بودخيلی قشنگ نوشتی عزيزم

سامان

بيابان در تنهايي خود غرق است و نگاه منتظرش بر رهگذريست كه ناداني به او جرأت داده است تا بر سنگفرشش صبورانه قدم بگذارد خانه در تنهايي خود غرق است و حضور ره نوردي را مي نگرد كه گامهايش لحظه اي سكوت سنگين خانه را شكسته است آسمان در تنهايي خود غرق است و گذار پرنده اي را مي خواهد كه بال افشان آغوش فروبسته او را بگشايد و من در تنهايي خودم غرقم و به روزي مي انديشم كه ديگر نباشم

پرستو

پرستو

سلام عزيزم خيلی با احساس مثل هميشه