به بهانه های تنهايی ام و بياد سهراب....

من ندیدم دو صنوبر را دشمن باهم...

تو اگر در تپش باغ خدارا دیدی همت کن...

تا شقایق هست زندگی باید کرد...

یاد من باشد...

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

کار ما نیست شناسائی راز گل سرخ...

و عشق ...

چه خوب بود روزگار بی دانشی !

آب بی فلسفه ميخورديم.....

چه روزهای بی بهانه ايی بودند کودکی ها.....

به نگاهی و نوازشی و عروسکی دل خوش بوديم.....

چطور گذشتند آنهمه حس قشنگ؟

ياد اون روزايی که بی خيال هشت کتاب سهراب را در دست ميگرفتيم و زمزمه ميکرديم:

عشق صدای فاصله هاست ........

و می خوانديم و می خوانديم و در عبور لحظات غرق ميشديم....

حالا هم سهراب ميخوانم

تقريبا هر روز....

اما با هر کلمه ميروم در دنيايی ديگر و حال و هوايی خاص.....

حالا ميدانم که اين جمله به چه معناست: عشق صدای فاصله هاست....

فاصله ها را با تک تک سلولهايم حس ميکنم.....

و ميدانم که دورها آوايی ست که مرا ميخواند....

و ميدانم لادن هيچ کم از لاله قرمز ندارد.....

و ميدانم که قد قامت سرو يعنی چه.....

من با شعرهای سهراب زندگی ميکنم.....

من تنها نيستم !

هر چند دستهايم در دست ترد ثانيه هاست!

هر چند ميروم تا هيچ .....

اما ميدانم حرفهايم مثل نقره تميز است !!!

و ميدانم که روزی خواهم آمد ....

و ميدانم جار خواهم زد : آی شبنم.... شبنم.... شبنم !

و خواهم آمد و ندا خواهم داد ای سبد هاتان پر خواب سيب آوردم ....

سيب ســــــــــــــــــرخ خورشيد.....

و ديگر هيچ....

                بدون تاريخ........

                              .......برای فردا

 

/ 15 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پريسا

راستی اول نشدمدوم هم نشدمسوم هم نشدمچهارم هم نشدم// ولی تو هميشه اولی اول اول

پريسا

بال و پر ريخته مرغم به قفس تا گشايم پرو بال تا بگويم كه در اين تنگ قفس چه به مرغان چمن مي گذرد رخصت آوازم نيست

پريسا

تا مگر شيشه اين كاخ به هم درشكند تا مگر ولوله افتد به دل قصر سكوت دست در حسرت سنگ سنگ در آرزوي پرواز است

پريسا

کامنت قبلی مال من بود

پس از توفان پس از تندر پس از باران سرشك سبز برگ از شاخه هاي جنگل خاموش مي افتاد نه بيد از باد نه برگ از برگ مي جنبيد شكاف ابرها راهي به نور مي دادند دوباره راه را بر ماه مي بستند و من همچون نسيمي از فراز شاخه ها پرواز م يكردم تو را مي خواستم خوب اي خوبي به ديدار تو من مي آمدم با شوق با شادي تو را مي بينم اي گيسو پريشان در غبار ياد تو با مهربانتر از مني يا من ؟ تو با من مهرباني ميكني چون مهر مهر مهرباني با من پس از توفان پس از تندر پس از باران گل آرامش آوازي به رنگ چشمهاي روشنتدارد نسيمي كز فراز باغ مي آيد چه خوش بوي تنت دارد من اينك در خيال خويش خواب خوب مي بينم تو مي آيي و از باغ تنت صد بوسه مي چينم اين شعر را دوست داشتی يادته؟ تقديم به تو مسافر گلم

پريسا

از چهره طبيعت افسونكار بر بسته ام دو چشم پر از غم را تا ننگرد نگاه تب آلودم اين جلوه هاي حسرت و ماتم را پاييز اي مسافر خاك آلوده در دامنت چه چيز نهان داري جز برگهاي مرده و خشكيده ديگر چه ثروتي به جهان داري جز غم چه ميدهد به دل شاعر سنگين غروب تيره و خاموشت ؟ جز سردي و ملال چه ميبخشد بر جان دردمند من آغوشت ؟ در دامن سكوت غم افزايت اندوه خفته مي دهد آزارم آن آرزوي گمشده مي رقصد در پرده هاي مبهم پندارم پاييز اي سرود خيال انگيز پاييز اي ترانه محنت بار پاييز اي تبسم افسرده بر چهره طبيعت افسونكار

پريسا

يادم رفت زير کامنت قبلی بنويسم تقديم بتو که عاشق پاييزی

مهدی

نمی دونم درد من درد روزمرگی نیست رفیق...یه دردیه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مهدی

واقعا که چه خوب بود روزگار بی دانشی..روزایی که این همه علوم تهوع آور به درد نخور پیشرفت نکرده بودن و زندگی ما رو غرق تباهی نکرده بودن!

نيلوفر

روزهای خوش نوجوانی ظهرهای داغ تابستان با شعرهای سهراب عالمی داشتم.... ...اتاق خلوت پاکی است برای فکر چه ابعاد ساده ای دارد! دلم عجيب گرفته است خيال خواب ندارم...