rose-peach-pink-bble.gif

حالا شد يه چيزی!

از ديشب داشتم با خودم کلنجار ميرفتم......

ميدونی ديشب يه تصميم رعد و برقی گرفته بودم

ميخواستم هر سه وبلاگ رو حذف کنم!!!

البته هنوزم تو سرم اين فکر داره ميچرخه......

اما يه کمی کمرنگ شده....

راستش همش تقصير دل هستش.....

اون نذاشت

بخصوص اين وبلاگ که به يه حس و حال و عشق خاصی دوسش دارم....

اما ديشب ميخواستم صوفی بشم05.gif

يعنی دل از تعلقات بکنم!

اولين چيزی که بيادم افتاد تو بودی.....

اما.....

تو رو نميشد کنار گذاشت07.gif

بعدش ياد اين وبلاگهای لوس افتادم

گفتم : آره خود خودشه...13.gif

با حذف اينا صوفی ميشم.....20.gif

راستش بهم نخندی ميگم کلی پدرم از دستم خنديد08.gif

بهم گفتند: با حذف ميشه صوفی شد ولی اول بايد حس عرفانی داشته باشی

اگه اون حس رو نداشته باشی و فقط شکل اونا بشی اين ميشه ريا

منم که سرم درد ميکنه برای بحث های فلسفی

رفتم نشستم مقابل پدر يا بقول خودش گارد گرفتمو .......بحث شروع شد03.gif

حدود يکساعت حرف زديم ....

تا اينکه بمن ثابت شد

نه بابا من صوفی بشو نيستم

چون هنوز دلم در خاک اسيره

02.gif

با دل شکسته رفتم بيرون

شهر مثل هميشه تميز و مرتب بود اما اين نظم شهر يه جورايی آزارم ميداد....

رفتم کنار رود ِ دوست داشتنی.....

بهش گفتم :

نظر تو چيه؟

ميتونم از دنيا دل بکنم يا نه؟

رود سرد و آرام نگاهی کرد و گفت:

همين که بجای اين همه تفريح اومدی اينجا .....يعنی دل بريده ای01.gif

يه کمی فکر کردم و ياد بليط های سينما افتادم که دست نخورده کذاشته بودمشون تو کشو...

گفتم: خب اين که دليل نميشه....

مگه تازشم تفريح بده؟

گفت: تفريح بد نيست ....ولی تو برای تفريح اينجا نميای.....

ديدم راست ميگه....

من هميشه وقتی ذهنم درگيره و يه جورايی احتياج به آرامش دارم

ميرم کنار رود.......

بازم مثل هميشه رود برنده شد و من چاره ايی نداشتم سرمو بندازم پايين......

تو راه که بر ميگشتم يه تصميمی گرفتم.....

با خودم گفتم :

دوست داشتن همه چيز را در کنار دوست نداشتنش امتحان ميکنم....

(البته بجز تو)

يعنی دل نميبندم که نداشتنش داغونم کند!

آره اينجوری بهتره.....

باز زمزمه هامو نوشتم.....

شما ببخشيد !

اگه قاطی نوشتم.....

ساحله ديگه ...گاهی طوفانی .....گاهی آرام....گاهی......

اما در درونم همان ساحل تنهای دورم که در کنار اقيانوسی از محبت زندگی ميکنم

تنهاييم را با جهانی معاوضه نميکنم....

هر چند گاهی بغضش خفم ميکنه اما....

در اين تنهايی به چنان استغنايی رسيده ام که مپرس....

آها راستی يادم رفت بگم08.gif

ديشب يه فال از جناب لسان الغيب حافظ گرفتم01.gif

براتون مينويسم :

درد عشقی کشيده ام که مپرس

زهر هجری چشيده ام که مپرس

گشته ام در جهان و آخر کار

دلبری برگزيده ام که مپرس

آنچنان در هوای خاک درش

ميرود آب ديده ام که مپرس

من بگوش خود از دهانش دوش

سخنانی شنيده ام که مپرس

سوی من لب چه ميگزی که مگوی

لب لعلی گزيده ام که مپرس

بی تو در کلبه گدايی خويش

رنجهايی کشيده ام که مپرس

همچو حافظ غريب در ره عشق         بمقامی رسيده ام که مپرس

اگر هم ميخواهی بپرسی بهت ميگم : ميميرم برات

/ 17 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سيده ويه چشم به راه

و ديگر هر گاه که نفس بر دل استيلا آورد ، دعوي ربوبيّت کند و لشکر نفس ، هوي و شهوت و شيطان است. پس به نفي لا اله ، مريد بايد که نفي سلطان اين الهه کند و در الاّ الله ، اثبات سلطان حق و عسکر خق ، قلب و علم و قرآن و سنّت و الهام است.چون سلطان حق، در عرصه صحراي ضمير سراپرده زد و لشکر او گرداگرد ناحيت دل فرود آمد،پس بيند آنچه ديده، نديده است و شنود آنچه گوش، نشنوده است و به خاطر او گردد انچه در خاطر هيچکس- که در درياي طبيعت غوطه خورده است- پرواز نکرده است، و آنگاه بيرون آيد و خلاص يابد از درياي طبيعت، دلي که به حبل قرآن متين و فضلِ ذيل ِ ذکر تمسّک نموده باشد.

سيده ويه چشم به راه

و ديگر که ذکر خداي نوري است. پس هر گاه که ذکر بر دل مستولي شود ، دل منوّر گشت و بواسطه آن هر دو ديده تو پرنور شود، پس بيني در تاريکي شب ، آنچه نديده باشي در روشنايي روز و از آن است که آدمي در سکرات مرگ چيزها بيند که حاضران نبينند.

سيده ويه چشم به راه

قال الله-تعالي: « لقد کنت في ﻏﻔﻟﺔ من هذا فکشفنا عنک غطاﺀ ک فبصرک اليوم الحديد». و نيز چو بنده بر ذکر مواظبت کرد، از جمله اولياي خدا شد و خداي-تعالي-ولّي او گشت ، پس او را از ظلمات غوايت با نور هدايت راه دهد. قال الله-تعالي:«الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور و الذين کفروا اولياؤهم الطاغوت من النور الي الظلمات». و کذلک قال الله-تعالي-:«افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علي نور من ربّه فويل للقاسيه قلوبهم من ذکر الله».

سيده ويه چشم به راه

فعلي هذا هر گاه که ذکر به دل متصّل شد، ميان آهن ذکر و سنگ دل ، آتشي متولد گشت که بنيان حجب را سوزد و ذکر را سوي حضرت راه دهد . و قال-عليه السلام: به حقيقت خداي را- سبحانه و تعالي- هفتاد هزار حجاب است از نور و ظلمات. حجاب نوراني، علم و قرآن و سنّت و امثال آن است که مرد، در حجاب عجب و ريا مانده است و حجاب ظلماني، کفر و جهل و فسق و فجور و امثال آن است.

سيده ويه چشم به راه

پس پيغامبر –صلی الله علیه و اله وسلم – فرمود که: اگر خداي اين حجاب ها از ميانه بر گيرد، پس بسوزاند سبحات وجه او از شکوه و کبرياي او تا تحت الثري و شرط آن است که در وقت صفا و نور دل بر لا اله الا ّالله اقتصار کند و توحيد حقيقي از آنجا طلبد تا چنداني بر اين ذکر مواظبت کند که از زبان به دل رود و از دل به جمله اعضا ساري گردد تا جمله اندامها و رگ ها و گوشت ها و پوست و مغز استخوان ذاکر شوند و در نفي ما سوي الله چنداني کوشد که به ديده دل جز او نبيند و به حدّي رسد که نخست او را در دل بيند، آنگاه خويشتن را چنداني نفي کند که از خويشتني خويش گم شود، تا بر لفظ او رود آنچه بر لفظ شيخ ابو منصور حلّاج رفت : « ليس في جبّه سوي الله» و بر لفظ شيخ بايزيد بسطامي –قدس الله ارواحهما-: « سبحاني سبحاني» و « انا الحق» و « انا الرّب».

سيده ويه چشم به راه

جهان ِ دلهاي ارباب دل را معطّر مي گرداند، لکن نفحات آن نسيم ، با دماغ و مشام مزکومان مفيد نباشد: کما تضر رياح الورد بالجعل و اين قطعه بدين معني ناطق است:عجبت منک و منّي افنيتني بک عنّي ادنيتني منک حتي ظننت انّک انّي

سيده ويه چشم به راه

و به حقيقت اين حال دريايي است که نه ساحل دارد، نه قعر او پيداست . کساني که شنا ندانند از ساحل آن دور بايد داشت و هر که بارها در تلاطم امواج و غرقاب آن مانده است و باز به توفيق حق به ساحل نجات رسيده سباحت و غوّاصي آن دريا را شايد . ببخشيد صفحه ی کامنتها رو بيخودی سياه کردم اين داستان صوفی شدن يک مسلمان و يک بت پرست بود که اسلام آورد...موفق و سربلند باشيد..اللهم عجل لوليک الفرج

سيده ويه چشم به راه

سلام مجدد...فقط با ذکر گفتن ميتونيم صوفی بشيم چون رهبانيت امت شيعه فقط جهاد است ترک دنيا جايز نيست با حذف وبلاگ و امثال اون نميشه صوفی شد..بايد ذکر خداوند با تمام وجود شايد بشه مثال زد همونطور که عاشق بنده ای از بندگان خدا ميشيم چطوری عشقمون رو صدا ميکنيم؟ (با تمام وجود از اعماق قلبمون) درسته؟ وقتی به عشق دنياييمون فکر ميکنيم چطوری فکر ميکنيم؟ (کنار خودمون حسش ميکنيم حتی اگه از نظر کميتی فاصله هم داشته باشيم)...ياد خدا و ذکر خدا بايد عميق تر از ياد و ذکر عشق دنياييمون باشه

سيده ويه چشم به راه

هر وقت به اين درجه از يقين رسيديم که خدا رو احساس کرديم راحت باهاش حرف زديم حتی راحت تر از نزديکترين عزيزمون ...می بينيمش..لبخندش رو...لحن مهربونشو ميشنويم...حتی وقتی می پرسه ديگه چی شده بنده ی من؟ حتی صدايی که ميگه فرشته ها خواسته هاشو بيارين بالا می شنويم خدا کنار ماست هميشه فقط بايد بخواهيم فقط اراده کنيم حسش ميکنيم...اين خودش صوفی شدنه..موفق و سربلند باشيد..التماس دعا

saman

قشنگ حرفهای درونی خودت روبيان کردی .موفق باشين