خود باش....

نخستين گام آن است که خود باشی،

و دوّمين قدم آن که بدانی که هستی....

بنابر اين، همچنان خودت بمان.....

طبيعی باقی بمان....

بر فطرت خداوندی بمان....

او تورا انسان آفریده است...

تلاش کن که آگاه و آگاه تر جريان حيات جاری در وجودت را لمس کنی.....

کيست که در قلب تو می زند؟

کيست که فرو رفتن و بر آمدن نفس را فرمان می دهد؟

او کیست؟.....نزدیکتر از رگ گردن به همه ء ماست...

   چهارشنبه / هشتم / شهریور ماه

/ 4 نظر / 2 بازدید
پرند

خيلی با معنی و قشنگ بود اين آپديتت ساحل خوبم

پرند

نه زورقي و نه سيلي ، نه سايه ي ابري تهي ست آينه مرداب انزواي مرا خوش آنكه سر رسدم روز و سردمهر سپهر شبي دو گرم به شيون كند سراي مرا

پرند

راستی يتدم رفت بگم اول و دوم و ايندفعه سوم هم شدموبلاگت برای من مساوی با آرامشه درست مثل وجود مهربون خودت عزيزم

تنهاترين غريبه(پشت پنجره ها)

گاهی حسوديم می شه به احساست که در باره خدا اين جوری حرف می زنی... بسيار لطيف بود... اما قدم آخر واقعا چيه رفيق...؟ ------------------------------------------------ خزان و من چه يکدليم، زردی به رخسار بماند بهار من ز فصل غم دگر صفا نمی کنم ----------------------------------------------- و در آخر : سلام مسافر.......