چرا؟؟؟

چه مهمانان بي دردسري هستند مُردگان !

نه به دستي ظرفي را چرک مي کنند

نه به حرفي دلي را آلوده

تنها به شمعي قانعند

و اندکي سکوت
 
 
 
 
/ 0 نظر / 2 بازدید