قطراتی از جنس سکوت !

من او را رها كردم۰۰۰

و چقدر سخت است عزيزترينت را رها كني۰۰۰

اما من آنقدر اورا دوست دارم

كه او را رها مي خواهم۰۰۰

رها از تمامي بند ها و زنجير ها۰۰۰

هر چند او هيچ وقت در بند من گرفتار نبود۰۰۰

چرا كه من خود اينگونه خواستم۰۰۰

و هيچگاه بخاطر هميشه بودن با او

براي او بندي نساختم۰۰۰

اما او در بند خود گرفتار بود

اي كاش از خود رها شود۰۰۰

همانگونه كه من با او از خود رها شدم

رهاتر از پرنده۰۰۰

دیگر مپرس چرا خاکستری ام !

ysri.jpg

روزهاست اندوهی

سخت می فشارد قلبم را

مرا دیگر یارای نبرد نیست

بر زانو افتاده

با دستانی خالی

فریادهای عاصی

که به آسمان نرسیده

قطره قطره سکوت می شوند

بر سرم می ریزند

روزها تو می گفتی

تا دیروز من

که می توانم نگه دارم دستی دیگر را

چرا که کسی دست مرا گرفته است

به زندگی پیوندم داده است

امروز می گویم

دستانم رها شده است

دستانت را به دیگری می سپارم

تنها سقوط می کنم

دستی اگر دستم گرفت

هنوز آدمیانی

بر این زمین خاکی
 
می زیند
/ 5 نظر / 3 بازدید
سامان

زندگی فرصت بس کوتاهیست........ تا بدانیم که مرگ....... آخرین نقطه پرواز پرستوها نیست........ مرگ هم حادثه است،مثل افتادن برگ...... که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک....... نفس سبز بهاری جاریست.........

فريد(گلهای کاغذی)

خشاخش برگهای زرد صدای پاییز بود و آغاز بستن پنجره ها کوچه تنها می شد با سوتهای بی وقت عشق و تدارکی ازلی در کار بود تا حادثه ی عشق در برخوردی ساده میان بادهای گیج پاییزی چشمان ما را تر کند

علی(آدمکها)

صداي هق هق گريه هاي نکرده ام به آسمان رسيد در آن زمان که شک تمام هستيم را به دست بادبي رحم سپرد و رفت....و من ميان بود و نبودش به استيصال خويش مي رسيدم ....چقدر سخت است بودني بدون درک حضور بي وصفش .... صداي جواني تمام کوچه باغ خشکيده درون ملتهبم را پر کرد:: به کجا چنين شتابان ؟

نازنين يار

سلام.خوب شما که دستشو دادين به دست يکی ديگه.خوب اون که بازم اسير شد.پس چی شد؟؟؟رها شد يا نه.شوخی بود.زيبا بود.به منم سر بزنين ها.در ژناه حق يا علی.

سما

بيگاه است! ببوی و برو سلام خواهرمممنونم و متن بسيار زيبايی است موفق باشی گل من