عجب صبری خدا دارد 000

اگرمن جای او بودم


همان یک لحظه ی اول


که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان


جهانرا با همه زیبایی وزشتی


بروی یکدگر،ویرانه می کردم

 


عجب صبری خدا دارد!


اگر من جای او بودم


که در همسایه ی صدها گرسنه،چند بزمی گرم عیش و نوش می دیدم


نخستین نعره ی مستانه را خاموش آندم بر لب پیمانه می کردم

عجب صبری خدا دارد!


اگر من جای او بودم


که می دیدم یکی عریان ولرزان،دیگری پوشیده از صد جامه ی رنگین


زمین وآسمانرا واژگون،مستانه می کردم

عجب صبری خدا دارد!


اگر من جای او بودم


بگرد شمع سوزان دل عشاق سر گردان


سرا پای وجود بی وفا معشوق را پروانه می کردم

عجب صبری خدا دارد!


اگر من جای او بودم


بعرش کبریایی، با همه صبر خدایی


تا که می دیدم عزیز نا بجایی، ناز بر یک ناروا خاری می فروشد


گردش این چرخ را وارانه،بی صبرانه می کردم

عجب صبری خدا دارد!


چرا من جای او باشم


همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و،تاب تماشای تمام زشتکاریهای این

مخلوق را دارد!


وگرنه من بجای او چو بودم


یک نفس کی عادلانه سازشی


با جاهل و فرزانه می کردم

عجب صبری خدا دارد٠٠٠

/ 4 نظر / 2 بازدید
داستانسرا(عمولی)

سر،كه نميزني!!!خدارو شكر[ناراحت] آپم ميكني دعوت نميكني!!!هزار مرتبه شكر[عصبانی] ديگه چرا دعوت ميكنم نمياي؟؟؟؟؟؟؟[گریه] ببين بچه مردمو چيكارش كردي؟دلت خنك شد؟راحت شدييييييييييي؟حالا بازهم سرنزن.[تشویش]

majid

besiyar ziba hammon behtar jay khoda va makhlogh avaz nasheh moafagh bashey aziz[گل][گل][گل]