......روزها

اين روزها که  ميگذرد....

 هر روزاحساس ميکنم .....

که کسي در باد فرياد ميزند.....

 احساس ميکنم که مرا ...

از عمق جاده هاي مه آلود...

 يک آشناي دور صدا ميزند....

یک آشنای دور که از خویشتن منست....

می شناسمش و ناشناخته مانده است......

دوستش دارم و دوستم دارد......

میخوانمش و اسمم را زمزمه میکند....

او پاره ء وجود منست.....

او کیست..............؟؟؟؟؟؟

او کجاست............؟؟؟؟؟

..............

/ 5 نظر / 2 بازدید
پرستو

سلاممممممممممممم من اومدم البته از سفر خيلی قشنگه اين آپديتت عزيزم موفق باشی گل من

پرستو

راستی ساحل جونم اون کاری که گفته بودی انجام دادم جای تو خيلی تو حرم خالی بود دوست دارم عزيزممممممممممممم

سامان

سلامم را تو پاسخ گوی با آنچه تو را دادم كه اينجا آدمك بسيار اما باز تويی در شهر خاموشی همه معنای فريادم سلامم را تو پاسخ گوي با لبخند بی تزوير بپرس احوال تنهايی من را حال اينجايم مپرس از اتفاق ياُس فرداها مگو با ما چه خواهد كرد اين تقدير سلامم را تو پاسخ گوی ای دنيای پاكی ها غبارم من ، تو باران باش جدايم كن ز اين و آن رها از منت بی مهر خاكی ها سلام من صدای وسعت تنهايی ام از انتهای غربتم در شب سلام من همان اميد تا صبح است سلامم را تو پاسخ گوی گر دست تمنای مرا خواهی كه نگذاری اگر خواهی كه ننشينم تك و تنها در اين اندوه و حسرت های تكراری سلامم را تو پاسخ گوی ...