سحر.....

gol-tavalod.jpg

هيچ جنبشی نيست و دستها در قطبی ترين فصل رويش اسيرند!

ومن در اين قطعه از خاک سوگوار يک جوانه ام

ساقه هايی که در تنهايی روييدند و ......در تنهايی پژمردند!

واين گناه هماره ء عشق است...

عشقی ممنوع.....

در خاکی غريب.....

ميدانم حق عاشق شدن را از من گرفته اند .......

اما دل بود و يک صدای آشنا از آنسوی پنجره تنهايی ام......

نمی دانم به کدامين شلاق مجازات ميشوم ......

اما دلم برای دلم ميسوزد!

همه ميگذرند و ميخندند بر سادگی ام.....

هيچکس تنهاييم را حس نکرد .....

هيچکس هم آوازم نبود ....

اما من با همه خواندم و سوختم و سکوت کردم......

ميخواهم از زخم دهان بازی بگويم که ذره ذره داره آبم ميکنه......

از هيچکس گِله ندارم.....

بقول فروغ : سهم من آسمانيست که آويختن پرده ايی آنرا از من ميگيرد....

ومن همچنان در پشت اين پنجره ء تاريک و از ورای همه ديوارها.....

تو را می نگرم که چه ساده و ساکت تنهايم گذاشتی.....

و من تنها برای تنها نبودن دلت دعا ميکنم !

آخه عادت ندارم کسی را نفرين کنم......

عادت ندارم غم خويش را با کسی قسمت کنم....

عادت ندارم بهت تنهايی ام را به گردن ديگری بياندازم.....

و عادت ندارم دوستت نداشته باشم.......

در اين حصار ساده ء من هيچ پرنده ايی در سيمهای خاردار غم تنها نمی ماند.....

و نيز عادت کرده ام اگر نگاهی را غم آلود ببينم .....

حتی اگر کاری از من بر نمی آمده ....

چشمانم را به آن نگاه تبدار قرض دهم تا بيشتر ببارد و خالی شود ....

...... سبک شود از دلتنگی ها.....

اما...

هيچکس مرا به اين نکته واقف نکرد که :

هيچکس .....هيچکس در لحظه ء بارش نگاهت در کنارت نخواهد بود!

و تو تنها ترين ابر دنيايی که بر کوير می باری ومی باری.....

و من عاشقانه کوير را دوست دارم.....

آن لبهای خشک و نگاه صبور را که بر دل زمين آرام گرفته است......

بر تنهايی ام سو گوار نيستم ...

بر نبودنت اشک نمی ريزم....

من به نگاهی دزدانه از پشت شيشه در لحظه عبور تو از کوچه ء دلم راضی ام !

ببين چقدر قانعم ؟؟؟

نيازی نيست سرت را بالا بگيری .....من رايحه ء چشمان تورا از حفظم !

نيازی نيست چيزی بگويی....من طنين صدای تورا در قلبم ميشنوم !

ديگر ميدانم چه کسی در قلبم نشسته است......

من بی حضور تو هنوزم عاشقم!

عاشق و تنها و صبور....

هيچکس ناله ام را نخواهد شنيد....

بارها گفته ام و بار دگر ميگويم...

فرياد من يک آه خاموش است !

از تبار عاشقانی هستم که به دور از تمام هياهو های زمين....

در معبد مقدس صبر نماز عشق را در پی قد قامت استقامت بر پا ميدارند....

و اگر نفس ياری کند ....تورا در هر باغ خواهم بوييد..........

و اگر آه خاموش بماند .....تورا در هر نفس فرياد خواهم زد.....

و اگر دل تاب بياورد......رهاييت را نقاشی خواهم کرد.......

چيزی نمانده از اين شب تاريک ....

سحر نزديک است!

سحر نزديکتر از نزديک است !

 

                                  سه شنبه/سی ام/خرداد ماه

/ 8 نظر / 2 بازدید
سامان

شب ها گريختند و ، تو چون بادهاي سرد همراه با سياهي شب ها گريختي در راه خود ، ز شاخه ي زرد حيات من عشق مرا چو برگ خزان ديده ريختي من چون غباري از دل شب هاي بي اميد برخاستم كه خوش بنشينم به دامنت آواره بخت من !‌ كه تو چون نوعروس باد رفتي ، چنانكه كس نشد آگه ز رفتنت شب ها گريختند و ، تو چون يادهاي دور هر لحظه از گذشته ي من دورتر شدي با آنچه رفته بود و نيامد دوباره باز در سرزمين خاطر من ، همسفر شدي تنها ، درين غروب غم انگيز زندگي افتاده ام چو سايه ي گمگشتگان به راه لرزم چو شاخ و برگ نهالان نيمه جان در زير تازيانه ي باران شامگاه بس روزها كه شعله ي نارنجي شفق سوزاندم در آتش رنگين خويشتن چون در رسد كبوتر ماه از فراز كوه گنجاندم به سايه ي غمگين خويشتن از تك درخت زندگي بي اميد من مرغان روزها همه يك يك پريده اند شب ها چو توده هاي كلاغان شامگاه از دور ، از ديار افق ها ، رسيده اندموفق وشاد باشی

پريسا

پشت سر ، پشت سر پشت سر جهنمه روبرو ، روبرو قتلگاه آدمه روح جنگل سياه با دست شاخه هاش داره روحمو از من ميگيره تا يه لحظه مي مونم جغدا تو گوش هم مي گن پلنگ زخمي مي ميره راه رفتن ديگه ميسن حجله ي پوسيدن من جنگل پيره قلب ماه سر به زير به دار شاخه ها اسير غروبشو من مي بينم ترس رفتن تو تنم وحشت موندن تو دلم خواب برگشتن مي ينم هر قدم به هر قدم لحظه به لحظه سايه ي دشمن مي بينم پشت سر ، پشت سر پشت سر جهنمه روبرو ، روبرو قتلگاه آدمه

پريسا

عزيز دلم محشره عاليه خيلی روان و زيبا نوشتی بی نظيره گلم

شب اول قبر

سلام مرسی از حظورت در خانه ی من عجب جالب نوشتی مخصوصا اون قسمتی که از فروغ گفتی کاملا به جا بود راستی داستان شب اول قبر تموم شد آخرين بخششو يادت نره بخونی

پريسا

سلام ساحل عزيزم// قالب جديد مبارکه// همونيه که ميخواستی ساده و مشکی و مخمل مثل شب // آفرين به ارده ات گل من // دوست دارم عزيز دلم

پريسا

راستی يادم رفت بگم امروز آپديت ميکنم بهم سر بزن معلم عشق و معرفت من هر چی ياد گرفتم از تو ياد گرفتم مهربانم منتظرم عزيزم

پرستو

ساحلم مبارکه قالب جديد حس آرامش خاصی داره اين قالبساده و قشنگه مثل هميشه زيبا نوشتی عزيزم همه چيز عاليه جز دل که دل نيست!موفق باشی

يه دوست

سلام مسافر اول فکر کردم اشتباه اومدم عوض شده اينجا اما هنوزم عاليه آفرين