پيچک ۰۰۰۰

من یادگار عصمت غمگین اعصارم 

خانه ام پنجره ای داشت۰۰۰


پر از پيچک سبز۰۰۰


آسمانم شب بود،


تا ابد بارانی


ساعتم قلبم بود۰۰۰


منتظر بودم تا

 
يک نفر در بزند۰۰۰


چه کسی بود که گفت:


انتظار سبزی پيچک را می شکند


و شکست۰۰۰


همه چی را خشکاند!


انتظار۰۰۰


من دلم غم دارد۰۰۰


خانه ای کم دارد۰۰۰


يک نفر پيچک سبزی دارد؟!

گرچه هیچ پیچک سبزی بر خاکستری وجودم چیره نخواهد شد !

دیگر نه منتظرم۰۰۰و نه بر پیچکی گرفتار!

من آخرین آبگیر این برکه ء متروکم۰۰۰

به مرداب شدن فقط یک قدم مانده !

و من بر هودجی از تسلیم به پیش می رانم۰۰۰

۰۰۰۰

تندیس آرزوهایم همه بر باد رفته اند۰۰۰۰

که میداند کجا آرزوها را براندام خاطره می دوزند؟

من گیج ترین شب پره ء تاریکی هستم۰۰۰۰

بر بافته هایم راه نروید که سخت سست است۰۰۰

شب و باران و منو بغض تنهایی ۰۰۰۰

که میداند من چه می گویم؟

که میداند؟

                  یکشنبه / هفتم / آبانماه

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
يه دوست

هميشه از خوندن نوشته هات حس خوبی پيدا ميکنم مسافر

بابا عظيمی

باتو دنیا خوبست باتو من نفسه آینه را میشنوم و خدا را که دلاویز ترین عطر گل است باتو من میفهمم که شقایق چه گلیست دست تو بیشیه نور ونگاهت سبز چون جنگل دور در نگاه تو خبر از کوچ پرستوها نیست باتو بودن خوبست با تو من میفهمم که شقایق چه گلیست

پريسا

عجب آپديته

پريسا

۵ بار خوندمش از اين آپديت کپی گرفتم

پريسا

سلام مسافر حتما ميگی چند خط ديگه هم می نوشتی بعد سلام ميکردی

پريسا

اين تقصير من نيست آپديتت منو هوايی کرده ميدونی ساحلم اينقدر فضای اين وبلاگت روحانی و قشنگه که هرکی ديگه هم بود سلام رو فراموش ميکرد

پريسا

حس ميکنم حالت بهتره خيلی دلم ميخواست اينجا بودی و پاييز رو ميديدی آخه بقول خودت پاييز تهران خيلی قشنگه

پريسا

بخدا ناز دو چشماتو به عالم نميدم هميشه نگاه مهربونت جلوی چشمای منه تو گلی اما بدون خزان تو خورشيدی بدون غروبتو مهتابی بدون زوال تو مهری گل من

پريسا

باز زياد کامنت گذاشتم شرمنده راستش خيلی اينجا رو دوست دارم و به اينجا که ميام پرحرفيم گل ميکنه يادت باشه مسافر اينجا همه غريبيم

پريسا

بخدا آخريشه دلم نوشته رو سر درش :يادم باشه روی قانون هيچ گلی خط نکشم دلم نوشت رو سر درش : يادم باشه رو حس هيچ دلی پا نذارم