فاصله ها....

فاصله هامون, حتی اشک تو چشامون, دیگه فایده ای نداره
                                            نداره,  نداره
بی کسی یامو, غربته توی صدامو, هیچ کسی باور نداره
                                           نداره,  نداره
اگه حتی  فاصله از قصمون سفر کنه,
اگه حتی خاطره تو چشم تو اثر کنه,
هجرت فاصله هامون دیگه فایده ای نداره!
غربت درد صدامون دیگه فایده ای نداره,
                    دیگه فایده ای نداره!
غربت و غصه دیگه پایونی نداره,
ویرونه دل سرو سامونی نداره!
 
باید بمونم, تا همیشه تک و تنها
همیشه این دل, میشه بازیچه غمها!
فاصله هامون, حتی اشک توچشامون, دیگه فایده ای نداره نداره
                                    دیگه فایده ای نداره, نداره!
بی کسی یامو, غربت توی صدامو, هیچ کسی باور نداره
                                         نداره, نداره!
فاصله هامون , حتی اشک تو چشامون , دیگه فایده ای نداره
                                             نداره, نداره,
                   دیگه فایده ای نداره, نداره!
                   دیگه فایده ای نداره, نداره!
/ 0 نظر / 3 بازدید