سکوت......

Black-Roses-clrd.jpg

اصلا يه کاری.....

سکوت ميکنم ....مثل خودت.....

هميشه من کلامم و تو سکوت .....

سپيد مينوشتم در زمينه ء مشکی.....

درست مثل دلم....

حالا بر عکس.....

من کمم اما زيادی عاشق شدم ....

آره؟؟؟؟؟

باشه........ميرم تو شهر سکوت و خانه ء تنهايی ام.....

و در کنار همه ء تنهايی هايم ...

و در حريق سبز دلم....

سکوت ميکنم.....

چرا که اسيرم....

اسير يک بغض مبهم ....

در بغضی مبهم اسيرم....

بر ديواری از جنس صبر عکس تنهايی ام را آويخته ام.....

خيلی غمگينم....

و سکوت تنها راه منست ...

سکوت!

 (آدرس ذيل وبلاگ پريسای گل منه 07.gif.....)

http://p-taravat.persianblog.ir

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
پريسا

ساحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پريسا

حواسم نبود سلام چی شده؟چرا سکوت؟ تو عصاره عشقی چرا سکوت؟چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پريسا

اول /دوم/ و سوم شدم از غمت چشمانم تر شد و گريستدوره سکوت تو يعنی مرگ گلدان شمعدانی همونی که خيلی دوسش داریمسافر بی تو گلها ميميرند تو را به جان شمعدانی ها و حرمت ترانه بادلم هم آواز باش مهربون من

سامان

اين زندگي كه مي گذرد آرام اين شام ها كه مي كشدم تا صبح وين بام ها كه مي كشدم تا شام مرگ است ، مرگ تيره ي جانسوز است اين لحظه هاي مستي و هشياري اين شام ها كه مي گذرد در خواب و آن روز ها كه رفت به بيداري تا چند ، اي اميد عبث ، تا چند دل برگذشت روز و شبان بستن ؟

پرستو

چرا سکوت؟ تمام شوق من اول که ميام نت اين وبلاگهحالا تا کی سکوتغم توی چشمای قشنگت نبينم بنويس گلم سکوت آدمو داغون ميکنه يادته ميگفتی به من که حرف بزن داد بزن گريه کن؟ باور کن سکوت داشت منو خفه ميکرد ولی وقتی گريه کردم کاملا سبک شدم دوست دارم عزيزم

لادن

سلام ساحل خوبم يادته بهم گفتی: در اين بن بست کج و کور سرما عشق را در پستوی خانه نهان بايد کرد؟ گفتم کدام پستو؟ خنديدی و گفتی پستوی دل ! حالا چرا سکوت؟ مگه دلت را در کدام پستو نهان کرده ايی؟