وسعت آفتاب۰۰۰۰۰

بال در بال باران در فصل تازه ء قلبم

همراه گل مینا بر سنگواره دلم

من در این هیاهو به نگاه تو سجده می برم !

flower.jpg

یک بوسه شعر مرا به باد میدهد

و این رسم دل منست

چه میدانم اگر قصیده باران نبود

چه کسی یا چه چیزی ناله شیشه ها را تفسیر میکرد ؟

این نا ممکن است ۰۰۰

این نا ممکن است که انگشتان شب را با سپیده ء صبح پیوند دهیم ۰۰۰

انسانهایی که در این میدان نبرد نا برابر از پای می افتند

همه در پی یافتن اکسیر حیاتی جاودانه اند

که گاه بر باران

گاه بر ابر

و گاهی بر طوفان نقش بسته است

و من بر کوه قاف خویش بر طوفان نشسته ام

نه میتوانم بمانم

و نه بروم

حتی ماندن هم در گردابی خاکستری رنگ اسیر است

تو را قسم به جان همه ء گلها

به کوچ پرستو ها

و به شکاف شب در طلوع خورشید

بر این کرانه ء خاموش افقی باش حقیقی

از رویا و مجاز بیزار شدم

من در این کشاکش یک ساحل صخره ایی هستم

حباب ها قربانی هوای درون خویشند

میدانم۰۰۰

و میدانم در قانون جهان شب پره ها فقط فانوسان شب هایند

و میدانم که عشق صدای فاصله هاست

میدانم۰۰۰۰

میدانم۰۰۰۰

میدانم۰۰۰۰

و نیز اینکه تمام دانسته هایم ذره ایی کوچک از ندانسته هایم هستند۰۰۰۰

بگذار آفتاب بر این حباب فراموشی بتابد

تا هر ذره ام

انعکاس نور سوزان آن باشد۰۰۰

%25D8%25AD%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF---%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A-%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586.jpg

و مرا به وسعت آفتابها برسان

در راهی که همه آتش است

خنکای دستان مهربان عشق باش

من به فردا ۰۰۰۰

و به طلوع دوباره خورشید

ایمان دارم

                           دوشنبه / هجدهم / تیرماه

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سامان

دلم هوای ترا كرده است ای رود پر خروش ای جنگل انبوه ای هوای پاك مرا ترا نه ی پرنده ی جنگلیت كن تا از همه ی عاریت هایم رهایی یابم و همه نشانه های یك زندگی ساده را تجربه كنم مرا از دره های تمشك جنگلی عبور ده از كنار درختان ازگیل كوهی تا ترانه ی پر شكوه رودخانه را در فضای روحم پذیرا باشم و آشیانه ی قلبم را بر مخمل سبز نگاهت به تماشا گیرم مرا از ترانه ی قلبت عبور ده

سامان

گوش کن دورترین مرغ جهان می خواند شب سلیس است و یکدست و باز شمعدانی ها و صدا دار ترین شاخه فصل ‚ ماه را می شنوند پلکان جلو ساختمان در فانوس به دست و در اسراف نسیم گوش کن جاده صدا می زند از دور قدمهای تو را چشم تو زینت تاریکی نیست پلکها را بتکان کفش به پا کن و بیا و بیا تا جایی که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد و زمان روی کلوخی بنشیند با تو و مضامیر شب اندام تو را مثل یک قطعه آواز به خود جذب کنند پارسایی است در آن جا که تو را خواهد گفت بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر استواسه اون کوچولو

هادی

سلام ه وب پربار وباحالی دارين خوشحال ميشم پيشم بيائين

رهـــــــــــا

تو بارانی من باران پرستم تودریایی من امواج تو هستم اگرروزی بپرسی باز گویم: تو من هستی و من نقش تو هستم