گاهی کمی تردید0000

دوست داشتن که تقریبا همه معنی آنرا مترادف با عشق میدانند

در کنار تمام لطافت هایش یک نکته ی خاص دارد

و آن موضوع عشق است!

یعنی دو انسان که در یک حالت خاص دلبسته ی هم میشوند ...

گاهی در حالت عشق هیچ شباهتی با هم ندارند

یعنی یکی در آسمان است و دیگری در زمین!

این به معنای تفاوت در مادیات نیست

بلکه منظور من تفاوت در حس عاشقی ست

ودر این حالت دو شکل پیش می آید :

یا هر کدام به راه خویش میروند وسعی میکنند همدیگر را فراموش کنند

ویا سعی میکنند به هم تبدیل شوند

یه مثال :

 از اهالی شیمی کمک میگیرم:

تصور کنید سه حالت ماده در پیش رویتان هست

جامد: یه قطعه چوب

مایع: آب یا الکل

گاز: بخارآب یا هیدروژن که سبک ترین گاز جهان است

جامد را فعلا کنار میگذاریم

میماند مایع و گاز

اگر گاز را در فرایند باز قرار دهیم

سریع به بالا (آسمان) میرود بخار آب به علت حجم وشکل و جرم به بالا میرود

و مایع در ظرف خویش میماند و شکل مظروف خویش میشود

تصور کنید مایع و گاز عاشق هم شوند!

چه باید یکنند؟

همان دو راه!

یا باید هر کدام به راه خویش روند و تابع طبیعت شوند.....

و یا با آن مبارزه کنند و مانند هم شوند.....

پس اگر راه دوم را برگزینند....

گاز باید خود را به میعان بسپارد و در عشق تقطیر شود

و یا مایع در داغی عشق بخار شود و راه آسمان را در پیش بگیرد!

و این فرقی ندارد کدامیک شبیه هم شوند

مهم یکی شدنه....

یعنی یا بخار آب به آب تبدیل شود و یا آب به بخار.......

و این در صورتی ست که هر دو از یک جرم باشند

و یا به عبارتی به تفاهم عشق رسیده باشند که این اصلی ترین قانون این تبدیل است!

.........................

منظور من به زبان ساده اینستکه...

بینا باشیم.....دوست داشتن یعنی بینایی

بدانیم دوست داشتنمان از چه سنخ است

به یک تقسیم بندی بسیار کلی

آسمانی یا زمینی!

و اگر هر دو در یک مسیر هستید

آن موقع به یگانگی میرسید

میتوانید یکی را برگزینید و چشم بر همه ببندید

و این نهایت سعادت است

چون دوست داشتن یعنی یکتایی......به یگانگی در عین انبوه جماعت رسیدن!

و نکته ی بعد آنکه بیاد داشته باشیم که دکتر شهید چه می فرمایند:

دوســـــــــــــــت داشتن از عشق برتر است

 

..................

راستی اگر تمایل داشتید به این وبلاگ که به رسم امانت به من سپرده شده هم سر بزنید...

http://akharinashegh.mihanblog.com

البته  پست یکی مونده  را خواهرم شقایق نوشته اند !

و بزودی وبلاگ چهارم خود را که تصمیم دارم به حال و هوایی خاص راه اندازی کنم

در میهن بلاگ افتتاح خواهم کرد

یا علی!

/ 14 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نصیر

(¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨ ¸.•*´¨)¸.•*´¨) ____xxxxxxxx______xxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________xxxxxxxxxxxxxxxxxx ___________xxxxxxxxxxxxx _____________xxxxxxxxx ______________xxxxxx _______________xxxx _______________xxx ______________xx _____________x ___________x ________xx ______xxx _____xxxx ___xxxxxx ___xxxxxxx ____xxxxxxxx ______xxxxxxxx ________xxxxxxxx _________xxxxxxx _________xxxxxxx ________xxxxxx _____xxxxxxx ____xxxxxx ___xxxxx __xxxx _xxx _xx (¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨¸.•*´¨)¸.•*´¨)¸.•*´¨) *•. .•*..*•. .•*..*•. .•* *•. .•*..*•. .•*.*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* * خیلییییی زیبا و پر معنی بود(¸.•*¨(¸.•*

نصیر

(¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨ ¸.•*´¨)¸.•*´¨) ____xxxxxxxx______xxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________xxxxxxxxxxxxxxxxxx ___________xxxxxxxxxxxxx _____________xxxxxxxxx ______________xxxxxx _______________xxxx _______________xxx ______________xx _____________x ___________x ________xx ______xxx _____xxxx ___xxxxxx ___xxxxxxx ____xxxxxxxx ______xxxxxxxx ________xxxxxxxx _________xxxxxxx _________xxxxxxx ________xxxxxx _____xxxxxxx ____xxxxxx ___xxxxx __xxxx _xxx _xx (¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨¸.•*´¨)¸.•*´¨)¸.•*´¨) *•. .•*..*•. .•*..*•. .•* *•. .•*..*•. .•*.*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* * خیلییییی زیبا و پر معنی بود(¸.•*¨(¸.•*

نصیر

(¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨ ¸.•*´¨)¸.•*´¨) ____xxxxxxxx______xxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________xxxxxxxxxxxxxxxxxx ___________xxxxxxxxxxxxx _____________xxxxxxxxx ______________xxxxxx _______________xxxx _______________xxx ______________xx _____________x ___________x ________xx ______xxx _____xxxx ___xxxxxx ___xxxxxxx ____xxxxxxxx ______xxxxxxxx ________xxxxxxxx _________xxxxxxx _________xxxxxxx ________xxxxxx _____xxxxxxx ____xxxxxx ___xxxxx __xxxx _xxx _xx (¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨¸.•*´¨)¸.•*´¨)¸.•*´¨) *•. .•*..*•. .•*..*•. .•* *•. .•*..*•. .•*.*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* * خیلییییی زیبا و پر معنی بود(¸.•*¨(¸.•*

نصیر

(¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨ ¸.•*´¨)¸.•*´¨) ____xxxxxxxx______xxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________xxxxxxxxxxxxxxxxxx ___________xxxxxxxxxxxxx _____________xxxxxxxxx ______________xxxxxx _______________xxxx _______________xxx ______________xx _____________x ___________x ________xx ______xxx _____xxxx ___xxxxxx ___xxxxxxx ____xxxxxxxx ______xxxxxxxx ________xxxxxxxx _________xxxxxxx _________xxxxxxx ________xxxxxx _____xxxxxxx ____xxxxxx ___xxxxx __xxxx _xxx _xx (¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨¸.•*´¨)¸.•*´¨)¸.•*´¨) *•. .•*..*•. .•*..*•. .•* *•. .•*..*•. .•*.*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* * خیلییییی زیبا و پر معنی بود(¸.•*¨(¸.•*

نصیر

(¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨ ¸.•*´¨)¸.•*´¨) ____xxxxxxxx______xxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________xxxxxxxxxxxxxxxxxx ___________xxxxxxxxxxxxx _____________xxxxxxxxx ______________xxxxxx _______________xxxx _______________xxx ______________xx _____________x ___________x ________xx ______xxx _____xxxx ___xxxxxx ___xxxxxxx ____xxxxxxxx ______xxxxxxxx ________xxxxxxxx _________xxxxxxx _________xxxxxxx ________xxxxxx _____xxxxxxx ____xxxxxx ___xxxxx __xxxx _xxx _xx (¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨¸.•*´¨)¸.•*´¨)¸.•*´¨) *•. .•*..*•. .•*..*•. .•* *•. .•*..*•. .•*.*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* * خیلییییی زیبا و پر معنی بود(¸.•*¨(¸.•*

نصیر

(¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨ ¸.•*´¨)¸.•*´¨) ____xxxxxxxx______xxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________xxxxxxxxxxxxxxxxxx ___________xxxxxxxxxxxxx _____________xxxxxxxxx ______________xxxxxx _______________xxxx _______________xxx ______________xx _____________x ___________x ________xx ______xxx _____xxxx ___xxxxxx ___xxxxxxx ____xxxxxxxx ______xxxxxxxx ________xxxxxxxx _________xxxxxxx _________xxxxxxx ________xxxxxx _____xxxxxxx ____xxxxxx ___xxxxx __xxxx _xxx _xx (¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨¸.•*´¨)¸.•*´¨)¸.•*´¨) *•. .•*..*•. .•*..*•. .•* *•. .•*..*•. .•*.*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* * خیلییییی زیبا و پر معنی بود(¸.•*¨(¸.•*

فاطی

سلام دوست عزیز وب جالبی داری خوشحال می شم اگه به منم سر بزنی[عینک]

ش

سلام ممنونم از وب بسیار زیبای شما

نصیر

آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت ، عمر بی حاصل ما این همه افسانه نداشت . روز ولنتاین مبارک...[گل][گل][گل]

نصیر

════════════▓█████████▓███▓▓██▓███▓█████ ═══════════████████▓█████▓█▓█▓██▒▓█▓▓▓▓█ ══════════██▓████████▓██▓███▓██▒▒▒███▓██ ════════▓██▓███▓████▓██▓███████▒▓▒▓█████ ═══════▒██████▓████▓██▓██▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒█████ ═══════██████▓████▓██▓▓██▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒████ ══════███████████▓███▓▓██▓▓▓▓▓▒██▓▓▓▓███ ═════▓██████████▓███▓▓████▓▓▓▒▓█████▓▓██ ═════█████▓████▓▓███▓█████═█▓▒██▓████▓▓█ ════█████▓████▓▓███▓▓████░═▒█████▓████▓█ ════████▓█████▓███▓▓▓████════░████▓████▓ ═══▒████▓████▓████▓▓████══════▒████▓████ ═══████▓████▓████▓▓█▓██════════░████████ ═══████▓███▓▓███▓▓█▒▒█════████▒══███▓███ ═══▓██▓████████▓██▓═█════██═══▒▓══██████ ════██████▓███▓███═█════█▓════════██▓███ ════████▓███▓███▒═░═══════════════██▓███ ════▓██▓███▓██▓══════════════════▓█▓████ ═════█▓██████═══════════════▓███═▒█▓████ ═════██▓███═══░════════════██████▓█▓████ ════▒█████═══███▓═════════██═░█▒████████ ════████▓██═██░▒██═══════░█═░▓██▒═▒█▓███ ═══████▓███═█═══██░══════▒══████═══█████ ══▓███▓████▓══░███════════════▒════██▓██ ══███▓▓█████════▓══════════════════██▓▓█