شبهاي تابستان همچون انتظار بي تابند......

برگها با آواز باد مستانه مي رقصند......

موج بر پيكر دريا آرام ندارد......

آسمان سرشار از نغمه مهتاب است و زندگي منتظر تولد آفتاب.......

در عطش لحظه هاي بي قراري .......

صدايت مي كنم اي عشق ؛؛ كه در كوران بغض هاي شبانه ام فراموش شدي......

صدايت مي كنم تا ؛گمشده ام را در آنسوي نگاهم بيابم .......

گمشده اي كه تشنه چشمه سارهاي دشت رؤياست......

و در انتظار ديدارت پيله لحظه ها را چنگ مي زند......

گمشده اي كه در وزش نسيم نيمه هاي شب ؛؛ كودكانه بهانه ات مي گيرد......

گمشده اي كه شقايق آرميده در چمن زار ؛؛ آن را " دل " زمزمه مي كرد......

 و من همچنان نام تو را بر لب دارم........

دوستت دارم ای رگ پنهان هستی ام.......

بر سر شانه های انتظار آرام خفته ام...

                                     شنبه / چهارم / شهریور ماه

/ 8 نظر / 2 بازدید
پرند

سلام ساحل جانخيلی زيبا بودفضای وبلاگت آدمو ميبره به يک حال و هوای خاصعاليه موزيک متنها همه چيز در نهايته

پرند

در ضمن اول و دوم هم شدمقابل توجه پریساموفق باشی خانوم

دختري از جنس بهار

سلام دوست جونم.. خوابم یا بیدار لمس تنت خواب نیست این روشنی از توست بگو از آفتاب نیست

سامان

آيينه چون شكست قابي سياه و خالي از او به جاي ماند با ياد دل كه آينه اي بود در خود گريستم بي آينه چگونه درين قاب زيستم ؟

تنها

سلام خواهر خوبم... مثل هميشه آپديت زيبايی بود...موسيقی وبلاگ هم عاليه موفق و شاد باشی حق نگهدارت

تنها

نگاه تو بر در است با یاد پنجره باز رو بباغ، هوای تازه، خورشید تابان، پرنده ی خوانای عاشق بر همیشگی سبزی شاخه سرو. نگاه تو بزندگی بجامانده در چشم رفیقان عشق، شکوفانی سرخ نسترن تابستان منگوله های میوه مهرگان باغبان دانه جو در خاک خوب اندیشه و بازوی کار بهار. نگاه تو از زندگی گذرد- با عبور از اعصار به کویر و کوهسار. نگاه تو نگاه تاریخ است ادامه وجدان مزدک و بابک، حلاج و عشقی، در شعر سعید گلسرخی و مختاری. تو در نگاه کودک امروز نگرانی دیرین امروز، وعده روشنی فردا، در آسمان شفاف هدیه داری. نگاه تو زنده است- در پرواز باز پشتک کامل کبوتر در نیلی آسمان شنای خیس ماهیان رود ورود دریا، اندیشه مرور دیروز انسان فردا.

پريسا

سلام مهربونترين عزيز منخيلی خوشمله بقول خودتعجب آهنگی بابا آخرشه مثل خودت دارم حرف ميزنمدوست داشتنيه منی تو

پريسا

پرندبابا تو که اول شدی ديگه دوم رو چی کار داشتیمن اينقدر اول شدم که سيرممگه نه ساحل جونم؟