christmas_9.jpg

داريم کم کم به پايان سال ميلادی نزديک ميشيم....

فرقی نميکنه کجا هستيم....

اين مهمه که دلمون مهربان و با گذشت باشه....

اگر کسی به ما بد کرد.....

زود به تيغ انتقام دلش را مجروح نکنيم....

دوست بداريم و بگذريم...

هر حادثه ی تلخی....

شيرينی تجربه ای با ارزش را در خود دارد....

مانند باران باشيم...

مهربان و با گذشت....

آنکه بدی ميکند حلاوت مهربانی را نچشيده است....

برای دل ديگران مرهم باشيم...

بگذاريم زخمهای دلمان را دست جادويی مهر التيام بخشد....

بگذريم......بگذريم.....بگذريم...

از آنکه در حقمان بدی کرد بگذريم....

اگر ميدانست که دنيا نا پايدار تر از اين حرفهاست....

بدی نمی کرد!

/ 0 نظر / 2 بازدید