هياهوی تنهايی.......

من روز خویش را

با آفتاب روی تو ؛ آغاز میکنم....

من با تو می نویسم و می خوانم.....

و تنها با تو می نوازم...

من با تو راه می روم و حرف می زنم.....

وز شوق این همه « محال» :

« که دستم در دستان توست»

من جای راه رفتن پرواز میکنم.....

                           پرواز میکنم !

آن لحظه که مات ....

در انزوای خویش....

یا در میان جمع

خاموش می نشینم.....

موسیقی نگاه تو را گوش میکنم....

گاهی میان مردم ؛ در ازدحام شهر 

غیر از تو ؛ هر چه هست فراموش میکنم.........

                            پنجشنبه / نهم / شهریور ماه

/ 6 نظر / 4 بازدید
پريسا

تاباغم عشق تو مرا کار افتاد بیچاره دلم در غم بسیار افتد بسیار فتاده بوداندر غم عشق اما نه چنین زار که این بار افتاد در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا ما را سر تازیانه ای بس باشد میتوان هرلحظه هر جا عاشق ودلداده بودن پرغرور چون آبشاران بودن اما ساده بودن میشود اندوه شب را از نگاه صبح فهمید یا به وقت ریزش اشک شادی بگذشته رادید

پريسا

پريسا

من در اين بي نهايت خطوط سيماي تو را ترسيم مي كنم و تو ... ! در امتداد يك غرور جاودانه پرواز مي كني يك روز مي آيم يك روز مي آيم و به تو مي آموزم كه هميشه بايد بود و هميشه به راستي بايد بود و هر هنگام بايد ثمر داد بايد اين حس شيرين را به همه القا كنيم كه دوست داشتن آموختني نيست ببين كه اين افق انعكاس فرياد مرا بيش از همه چيز دوست دارد

پريسا

ما چون دو دریچه روبروی هم آگاه زهربگو مگوی هم هر روز سلام و پرسش و خنده هر روزقرار روز آینده اکنون دل من شکسته و خسته است زیرا یکی از دریچه ها بسته است نه مهر فسون کرد نه ماه افسون کرد نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد

پريسا

عشق چیزی نیست که بتوانیم آنرا قسمت کنیم عشق ، کم و زیاد بر نمی دارد. عشق ، یا هست یا اصلا نیست. وقتی یک نفر را واقعا دوست داریم ، همه کس و همه چیز را با او دوست داریم. عشقی که همگان را در آغوش نگیرد ، رنگی از شهوت و نیاز در خود دارد. عشق حقیقی ، عشقی است فراگیر. تو را دوست دارم و به خاطر تو به همه جهان عشق می ورزم... (( جبران خلیل جبران ))

مسافر........ساحل

ما نوشتيم و گريستيم ما خنده کنان به رقص برخاستيم ما نعره زنان از سر جان گذشتيم... کس را پروای ما نبود . در دور دست مردی را به دار آويختند . کسی به تماشا سر بر نداشت . ما نشستيم و گريستيم ما با فريادی از قالب خود بر آمديم . مرسی پريسای عزيزم