خدا حافظ همين حالا۰۰۰۰

1600fg_2009.jpg


تو را گم کرده ام امروز


و حالا لحظه های من


گرفتار سکوتی سرد و سنگینند


و چشمانم

نمی دانی چه غمگینند


چراغ روشن شب بود


برایم چشمهای تو

 
نمی دانم چه خواهد شد

 
پرازدلشوره ام

 
بی تاب و دلگیرم


کجا ماندی ؟

 
که من بی تو هزار بار در هر


لحظه می میرم ...

۰۰۰۰۰

و مرگ همان آرزویی ست که با نبودنت آرزو میکنم

من دیگر بغض را در گلویم نمیکشم

نمیتوانم اشک نریزم

غرورم را۰۰۰

و خودم را۰۰۰

و آرزوهایم را زنده به گور کردم

خداحافظ عشق بهاریه من۰۰۰

خداحافظ تنها ترین شاهبال زندگی ام۰۰۰

خدا حافظ۰۰۰۰

                                                               
/ 1 نظر / 2 بازدید