فرق منو تو....

Blue-Flower.jpg

ميدونی فرق منو تو چيه؟

تو دل نمی بندی ......من دل بسته ام

تو عادت نمی کنی .......من وابسته ام

تو به رسيدنی هايت فکر ميکنی .......من فقط به يه آسمون آبی برای پرواز

ما با هم خيلی فرق داريم....

اينو تازه فهميدم ......حالا که اسيرم

حالا که اين همه راه را طی کرده ام....

اما آخر چرا؟

 

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
محمد

سلام خواهر عزيز و مهربونم مثل هميشه حرفهای بر آمده از دل را به رشته ی تحرير در آوردی... سنگين و سخت است نفهميده شدن ما توسط اطرافيان ولی کاری نميشه کرد...آدمها با هم فرق دارند حتی دوست داشتنها متفاوته...بايد صبور بود و به خدا توکل کرد... موفق و سربلند باشی...

محمد

پيش روي سفر بالاي نزديك پنجشنبه برف گرفته است پيش روي سفر تا نه اين همه ناپيدا تنها منم كه آشناترين صداي اين حدودم تنها منم كه آشناترين صداي هر حدودم حالا هر چه باران است ، در من برف مي شود هر چه درياست ، در من آبي حالا هر چه پيري است ، در من كودك هر چه ناپيدا ، در من پيدا حالا هر چه هر روز و بعد از اين هر چه پيش رو منم كه از ياد مي روم ، آغاز مي شوم و پنجشنبه نزديك من است جهان را همين جا نگهدار من پياده مي شوم .........

محمد

كمي جلوتر من آن طرف امروز پياده مي شوم كمي نزديك به پنجشنبه نگهدار كسي از سايه هاي هر چه ناپيدا مي آيد از آن طرف كودكي و نزديك پنجشنبه به راه بعد از امروز مي افتد كمي نزديك به پنجشنبه نگهدار تو همان آشناترين صداي اين حدودي كه مرا ميان مكث سفر به كودك ترين سايه ها مي بري با دلم كه هواي باغ كرده است با دلم كه پي چند قدم شب زير ماه مي گردد و مرامي نشيند مي نشينم و از يادمي روم مي نشينم و دنيا را فكر مي كنم آشناترين صداي اين حدود پنجشنبه كنار غربت راه و مسافران چشمخيس دارم به ابتداي سفر مي روم به انتهاي هر چه در پيش رو مي رسم گوش مي كني ؟ مي خواهم از كنار همين پنجشنبه حرفي بزنم حالا كه دارم از ياد مي روم دارم سكوت مي شوم مي خواهم آشناترين صداي اين حدود تازه شوم گوش مي كني؟

فرق من و تو اینه که تو خیلی گله داری و من نه فرق من و تو اینه که همش خودت را مقایسه می کنی و من نه فرق من وتو اینه که من کوچک می مونم تا عشق وسیعم کنه و تو نه من به رسیدن فکر می کنم و تو به آبی بیکران شاید تو مردانه فکر می کنی و من زنانه