يک سبد پايان....

يک سبد پايان برای دلم ....

و يک شاخه عشق برای تمام آنهمه تنهايی هايم....

هرچی دوست دارم راهيِ عدم ميشه....

دلبستگی هايم به پايان نزديکه....

يه حس غريب باز منو اينجا کشيده....

بنويس از سر خط....

يکی داشت و يکی نداشت ! اونی که داشت تو بودی و اونی که تو رو نداشت

من بودم !

يکی خواست و يکی نخواست! اونی که خواست تو بودی و اونی که جدايی

رو نخواست من بودم !

يکی بود پس کی نبود ؟

يکی بود و يکی نبود ! اونی که بود تو بودی و اونی که نبود من بودم !

يکی آورد و يکی نياورد ! اونی که آورد تو بودی و اونی که جز تو به هيچکسی

ايمان نياورد من بودم !

يکی بردو  يکی نبرد ! اونی که برد تو بودی و اونی که به تو باخت من بودم !

يکی گفت و يکی نگفت اونی که گفت تو بودی اونی که دردشو نگفت من بودم !

يکی موند و يکی نموند ! اونی که موند تو بودی و اونی که بدون تو 

نمی تونست که بمونه من بودم !

يکی رفت و يکی نرفت ! اونی که رفت تو بودی و اونی که به خاطر تو توی

قلب هيچکس نرفت من بودم !

و ديگر هيچ !

امروز يک دهه از روز پايانم ميگذرد...

و من هنوز گيج لحظه ء باختنم .....نشسته ام...

هنوز نتوانستم برخيزم......

نتوانستم....

و بازهم هيچ....

ننويس ديگر از سر خط !

در ورای ذهنم يک گودال عميق حفر شده....

ومن زنده به گور ترين عاشق دنيام.....

آمدی برای دلم فاتحه يادت نرود !

اينجا آرامگاه عشق منست....

آرامگاه ؟!

                             چهارشنبه / چهاردهم / تير ماه

/ 11 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پرستو

يه جوکيه نفر ملنگ روی پيغتم گيرش اين متنو ميذاره : هشتم ولی خشتمبخندی هادر ضمن موفقيت تحصيليتو تبريک ميگم هميشه اول دوست دارم خوشملم

پرستو

پيغتم گير= پيغامگير يه جوک هم درست نمی تونم بنويسم اونوقت ميگی با پريسا اون وبلاگو اداره کنم همه مثل تو گلم اراده و پشتکار ندارن آخهههههههههههههه

سامان

نگفت و گفت : چرا چشم هايت آن دو كبود بدل شده است بدين بركه هاي خون آلود ؟ درنگ كرد و نكرد آنچنانكه چلچله اي پري به آب زد و نانشسته بال گشود نگاه كرد و نكرد انچنان به گوشه ي چشم كه هم درود در آن خفته بود و هم بدرود اگر چه هيچ نپرسيد آن نگاه عجيب تمام بهت و تحير ، تمام پرسش بود در اين دو سال چه زخمي زدي به خود ؟ پرسيد گرفته پاسخ خود هم بدون گفت و شنود چه زخم ؟ آه ، چه زخمي است زخم خنجر خويش كشنده زخم به تدريج زخم بي بهبود

تنها

سلام مسافر عزيز... چشم فروبسته اگر وا كني درتو بود هر چه تمنا كني عافيت از غير نصيب تو نيست غير تو اي خسته طبيب تونيست از تو بود راحت بيمار تو نيست به غير از تو پرستار تو همدم خود شو كه حبيب خودي چاره خود كن كه طبيب خودي غير كه غافل ز دل زار تست بي خبر از مصلحت كار تست بر حذر از مصلحت انديش باش مصلحت انديش دل خويش باش چشم بصيرت نگشايي چرا ؟ بي خبر از خويش چرايي چرا ؟ صيد كه درمانده ز هر سو شده است غفلت او دام ره او شده است تا ره غفلت سپرد پاي تو دام بود جاي تو اي واي تو خواجه مقبل كه ز خود غافلي خواجه نه اي بنده نا مقبلي از ره غفلت به گدايي رسي ور به خود آيي به خدايي رسي پير تهي كيسه بي خانه اي داشت مكان در دل ديوانه اي...َ موفق باشی

تنها

آن را كه جفا جوست نمي بايد خواست سنگين دل و بد خوست نمي بايد خواست مارا ز تو غير از توتمنايي نيست از دوست به جز دوست نمي بايد خواست

تنها

زبانم بسته اي ياران كجا شد همزباني ها دريغا دست گرمي كو چه شد آن مهرباني ها چه مي جويي ره بستان تو اي بلبل كه آخر شد بهار گلفشاني ها صفاي نغمه خواني ها عسل در جام كن ساقي كه از مستان اين مجلس به جز تلخي نمي بينم چه شد شيرين زباني ها گره از ابروان برچين لبت را شهد باران كن به نخوت پيش ما منشين چه سودا از سرگرداني ها جهان سفله پرور با خردمندان نمي جوشد فغان از دانش اندوزي دريغ از نكته داني ها گل آوردم ولي دشمن به چشمم خار مي پاشد چنين دادند نامردم جزاي گلفشاني ها ز مهر روي فرزندان دلم خورشيد باران شد بود لبخند گل پاداش رنج باغباني ها جوانا مي روي غافل كجا دانستي از مستي كه مي تازد توانايي به سوي ناتواني ها ز پير خسته در راهي بر آمد آه جانكاهي كه دور ما گذشت اما دريغا از جواني ها به دنيا هر چه دل بندي نداند رسم دلداري سرانجام از تو جان خواهد به جرم جانفشاني ها تو بر پشت زمين گر روي خوش بر خلق بنمايي چو باران بر سرت بارد درود آسماني ها

تنها

باغ جهان پرگلست فرصت چيدن كجاست دشت و چمن سبز سبز بال پريدن كجاست دوست صلا مي زند همت ديدار كو كعبه ز ما دور نيست پاي دويدن كجاست عالم از او پر صداست گوش تو بيگانه است در همه جا نقش اوست قدرت ديدن كجاست مدرسه عشق را نعمت استاد هست اي دل مكتب گريز ميل شنيدن كجاست دانه ي ذوق و هنر در دل ما كاشتند ليك به فصل خزان شوق دميدن كجاست يار فروشد به جان گلشن فردوس را بي خردان را بگو ذوق خريدن كجاست ناله ي جانسو هست خلوت دلخواه نيست لرزش اشك مرا جاي چكيدن كجاست پير شدي شوق وصل از دل ساكن گريخت اي دل بي انتظار حال تپيدن كجاست موفق باشی

پريسا

سلام بر آرام ترين ساحل دنيامهربونم دنيا رو سخت نگيرغصه تو داغونم ميکنه زيبا نوشتی عزيز دلم موفق باشی گل سفيدم

پريسا

پريسا