herz17.jpg

کاش میشد عشق را تفسیر کرد

خواب چشمان ترا تعبیر کرد

کاش میشد در خراب آباد دل خانه احساس را تعمیر کرد

کاش میشد همچو باران بی دریغ لحظه های سبز را تقدیر کرد

کاش میشد عشق را با تمام وسعتش تکثیر کرد

کاش میشد اشک را تهدید کرد

مدته لبخند را تمدید کرد

کاش میشد از میان لحظه ها لحظه دیدار را نزدیک کرد

کاش میشد کاش میشد

/ 6 نظر / 2 بازدید
پرند

آفرين چقدر قشنگه اين متن و قلب کنارش خيلی باسليقه هستی گل بهارم

پرند

اول هم شدم و دوم هم شدم

سامان

روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد و مهرباني دست زيبايي را خواهد گرفت. روزي كه كمترين سرود بوسه است و هر انسان براي هر انسان برادري است. روزي كه ديگر در هاي خانه را نمي بندند قفل افسانه اي است و قلب براي زندگي بس است روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است تا تو به خاطر آخرين حرف دنبال سخن نگردي روزي كه آهنگ هر حرف زندگي است تا من به خاطر آخرين شعر رنج جست و جوي قافيه را نبرم. روزي كه هر لب ترانه اي است تا كمترين سرود بوسه باشد. روزي كه تو بيايي براي هميشه بيايي و مهرباني با زيبايي يكسان است

پريسا

سلام عزيزمخيلی قشنگه اين آپديتتموفق باشی و گل خنده بر لبانت شکوفا باد

زهره

سلام وبلاگ قشنگی داری موفق باشی

تنها

سلام خواهر خوبم...مثل هميشه زيبا بود و دلنشين.موفقيت روز افزون تو آرزوی منست.. حق نگهدارت