بی نام.....

a_path_towards_the_stars_1024.jpg

 

سرم حسابی درد ميکنه....

همين الان از بيرون اومدم خونه.....

باخت تيم ملی عجيب ناراحتم کرده.....

هوای دلگير اينجا هم مزيد بر علت شده....

رفتم کنار تايمز ....همون رودی که هميشه آرومم ميکرد....

اما اونم  غم چشمامو که ديد طاقت نياورد و گريست.....

اومدم خونه که به بهانه شانه های پدر و نگاه مادر آروم بشم ....

اما هيچکسی خونه نبود و يه تيکه کاغذ روی ميز بود که : ما بيرون هستيم !

و حالا من اومدم اينجا تا آروم بشم.....

اول آهنگ وبلاگو عوض کردم....که خودش يه جور تنوعه.....

بعدش پنجره رو باز کردم که هوای خنک توی اتاق پيچيد....

و حالا.....

دارم مينويسم.....از تو؟

خب من هر چی بنويسم رنگ تو رو داره.....

دستام اسمتو با چشمای بسته مينويسه.....

ميدونی آسمون خيلی عجيب بود....

يه حس غريبانه داشت....

شايدم يه بغض سخت...

پياده رفته بودم .....تا اينجا آسمون چند بار گريست...

دوست دارم تمام جاده های جهان رو پياده برم....

دلم ميخواد مسافر همه راهکهای دوستی بشم و به نقطه ی تلاقيه نور و چشم برسم....

و در تضاد همه ء لحظه های تنهايی و نوسان در جمع بودن ....

و در اخلاص صميمی ترين حس در نگاهت حل بشوم.....

چی گفتم؟

خودت ترجمه اش کن......

يک کلام.....بازم بگم؟

دوستت دارم....

بازم اعتراف؟

خب آره مگه بده؟

03.gif

گفتن جمله ء دوستت دارم شهامت ميخواد....

و اگر کمترين نا خالصی توی اين حس باشه .....يه جايی خودشو نشون ميده....

مگه نه؟

حالا چی فکر ميکنی......دوست دارم يا نه؟

 

/ 8 نظر / 2 بازدید
لادن

سلام دختر عموخيلی وقت بود نيومده بودم وبلاگتيک عالمه آرشيو هاتو خوندم هر چی ميخوندم بيشتر غرق در احساسات پاک تو ميشدم و اين آهنگ معين ديگه آخرشه ای ولبی نهايت با سليقه و پر از معنای قشنگ عاشقانه ساحل جان بهت تبريک ميگم که اينقدر زيبا می نويسی و ساده و روان درست مثل عمو خب دختر چنين پدری بايدم اينطوری باشه دلم برای صدات تنگ شده امروز ميام با هم حرف بزنيم

لادن

اه اول شده بودم يادم رفت هورا بکشم پس هورااااااااااااااااااااا

پريسا

اينجا هم اول نشدم تو وبلاگ آخرين برگ پاييزی هم دوم شدم ميدونی ساحل جان اين لادن رو من ميکشمخيلی قشنگ نوشتی مثل هميشه

پريسا

راستی آهنگ جديد هم خيلی قشنگه يا بقول خودت خوشمله

ساحل....

پريسا جان اين دفعه نکشش دفعه بعد تو اول ميشی .....من همين يک لادنو دارماگه بکشيش دفعه بعد ديگه هيچکس نيست بخوای اونو بکشی

پريسا

سلام ساحلم// باشه اين دفعه نمی کشمش فقط بخاطر گل روی تو

پرستو

سلام ساحل جووووووووووونم اينجا چه خبره؟ باز داری وساطت ميکنی؟ بابا بذار همديگرو بکشن ساحل جونم خيلی نوشته ات قشنگ بودبرای تيم ملی منم ناراحت شدمولی خب کاری نميشه کرد دوست دارم مهربونم

مسافر

سلام دوباره: آره عزيزم گفتن دوستت دارم خيلی شهامت می خواد. آخه اگر در موردش اشتباه کرده باشی يک عمر بايد تقاص پس بدی. پس اول مطمئن باش کسی که بهش می گی دوستت دارم ارزشش را داره بعد تمام شهامتت را بکار ببر و بهش بگو. ولی فکر می کنی واقعا کسی جز خدا لياقت عشق را داره؟ عشق خيلی مقدسه....