نشانی من۰۰۰۰

گرنشانی مرا می جوئید 

خانه ام نزدیک است

پشت قصر خدای دل خود

کلبه ای کاهگلی دارم من!

بیایید می یا بید

در شب کوچک من افسوس


باد با برگ درختان میعادی دارد


در شب کوچک من دلهره ویرانیست


گوش کن !


وزش ظلمت را میشنوی؟


من غریبانه به این خوشبختی می نگرم


من به نومیدی خود معتادم


گوش کن !


وزش ظلمت را میشنوی ؟


در شب کنون چیزی می گذرد


ماه سرخست و مشوش


 و بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن است


 ابرها همچون انبوه عزاداران


لحظه باریدن را گویی منتظرند


لحظه ای


و پس از آن هیچ


پشت این پنجره شب دارد می لرزد

 
و زمین دارد

 
باز میماند از چرخش


پشت این پنجره یک نا معلوم


نگران من و توست


ای سراپایت سبز


دستهایت را چون خاطره ای سوزان در دستان عاشق من بگذار


و لبانت را چون حسی گرم از هستی


به نوازش های لبهای عاشق من بسپار


باد ما را خواهد برد


باد ما را خواهد برد

۰۰۰۰۰فروغ فرخ زاد

                      شنبه / دوم / دی ماه

/ 5 نظر / 3 بازدید
پريسا

بر اين همه زيبايی اشک ميريزم ای مسافر من

پرند

ای نشان بی نشان از تو تو بگو من کجا حق دارم کفشهايم را بر فرش قراغت گم کنم؟ ای تو جاری در خون و تنم من کجا حق دارم بی تو بودن را تجربه کنم؟ عالی بود عزيز

فرزاد

عزيزم من آخرين آپ وبلاگم رو انجام دادم خوشحال می شم سری بزنی قربانت فرزاد

امير حسين

سلام عزيزم ای تو از تيره اهورايی در طراوت به صبح می مانی حسن تو حسن باغ رويا هاست دختر پاک نو بهارانی از انتخابت لذت بردم.

سامان

شب سردی است و من افسرده راه دوری است و پایی خسته تیرگی هست و چراغی مرده می کنم تنها از جاده عبور دور ماندند ز من آدمها سایه ای از سر دیوار گذشت غمی افزود مرا بر غم ها فکر تاریکی و این ویرانی بی خبر آمد تا به دل من قصه ها ساز کند پنهانی نیست رنگی که بگوید با من اندکی صبر سحر نزدیک است هر دم این بانگ برآرم از دل وای این شب چه قدر تاریک است خنده ای کو که به دل انگیزم ؟ قطره ای کو که به دریا ریزم ؟ صخره ای کو که بدان آویزم ؟ مثل این است که شب نمناک است دیگران را هم غم هست به دل ؟ غم من لیک غمی غمناک است