صدایت کردم !000

گوشهایم را تیز کردم

ولی جوابی نیامد

یادت هست؟

آن روز گفتی به من

”صدایم کن

صدای تو خوب است“

صدایت کردم

بلند و رسا

چنان فریاد کشیدم

که پنجره های دلم لرزید

آی کجایی کجا؟

چرا هر چه فریاد می زنم

دور تر می شوی؟

چرا هر چه دستم را دراز می کنم

نمی توانم

دلت را لمس کنم

مگر نگفتی تو

صدایم کن؟

با ناله و درخواست

صدایت می کنم ولی دریغا٠٠٠٠

نه!!! تو دور شده ای از من

دیگر صدایم را نمی شنوی

دیگر آوای غم آلود حنجره ام را نمی خوانی

دیگر طپش حزن انگیز قلبم را نمی بینی

نه!!! تو دور شده ای از من ٠٠٠

اما من

پچ پچ آهنگین تو را

با هزاران فاصله

با هزاران سنگ که بر راه ریخته ای

از ژرفای دل آهنینت می خوانم

 

/ 7 نظر / 2 بازدید
بابا عظیمی

ساحل عزیز..ای مسافر همراه لحضات تنهاییم.. به کدامین واژه تورا صدا کنم که تمامی دقایق فکر و ذهنم با تو هست.. نجواهایی که از نوشتهایت در دلم غوغا میکند و همچون چراغی در بیراهه هایی که مرا بسوی عمق نابودی میبرد تو راه را روشن میکنی تا جاده های تنهایی همراه مسافری از بهشت باشد تا در جادهای فریب و نیرنگ و سراشیبی نابودی حفظ شوم..دستان پرتوانت را همانند یک پدر میبوسم و بداشتنت افتخار میکنم و ارزو میکنم همیشه دلت شادو لبت خندان باشد...ولی از ته دل میگم توهم بخودت بقولان که ارزومند تمامی ارزوهایت هستم... بابایی کوچک تو در نت......باباعظیمی

بابا عظیمی

آنسوي پنچره پيداست اگر بگذارند چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند من از اظهار نظرهاي دلم فهميدم عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند [گل][گل][گل][گل][گل]

بابا عظیمی

براي ديدن ساحل منم همانند تو مسافر ميشوم تا....... به انتهای جزیره، به چشمان ستاره سفر خواهم کرد به سوی آب و ایینه، با ققنوس و شراره سفر خواهم کرد برای دیدن اطلسی و اقاقی، بوییدن بهار و ترانه، برای شنیدن دلتنگی جوانه سفر خواهم کرد به دورترین نقطه دنیا و به عمق طبیعت سفر خواهم کرد با نیلوفر و پیچک برای دیدن گلبرگ سفر خواهم کرد

بابا عظیمی

ای همیشه مهربان، در فراسوی افقهای مه گرفته خیالمان، وجود بارانیت را فریاد میزنیم و در چشمهایت، آن دو چشمه مهربانی، تنهاییمان را میشوییم و آرزو میکنیم که ای کاش پیش از آنکه سردی زمستان، دلهایمان را فراگیرد، بهار نگاهت را به تماشا نشینیم و چه شیرین است پایان این انتظار و چه شیرین است دیدن رخ زیبای محبوب و چه زيباست نوشته هاي حرفي كه از دل برميايد و لاجرم بردل مينشيند و چه زيباست ارزوها را با ساحلي تقسيم كرد تا مسافرش را در ساحلي از ارامش ديد......اميدوارم حرف دلم را همانند بارها مجددا براي تو گفته باشم...شاد باشي

داستانسرا(عمولي)

[گل][گل][گل][گل] ترامن چشم درراهم [گل][گل][گل][گل] "عمولي" بروز است با "دختري كه فال ورق ميگرفت"

بابا عظیمی

تو بسیار بیش تر از آن را که می توانم بگویم ، می شنوی . تو آگاهی را می شنوی . تو با من ، به جایی می روی که واژه های من نمی توانند تو را ببرند . ( جبران خلیل جبران