rosehandcs1.gif

خدايا ميدانم در امتحانی سخت قرارم داده ايی تا صبوری ام محک زنی

فقط از تو ميخواهم در اين راه مه آلود که هر سايه ايی

خنجر بدست در پس ديواری انتظارم را ميکشد

فانوسی از جنس دانايی و تحمل برايم بفرستی

پروردگارا !

دستانم رها در دستهای سرد باد است

مرا هر لحظه جايی می برد

الهی کمکم کن از اين امتحانت سر بلند بيرون بيايم

صبرم را توشه راه کرده ام

خودت و فقط خودت راه را نشانم بده...

/ 4 نظر / 2 بازدید
Taranom

فرياد نكرده در خود خفه شدم نمي داني چه بغضي در گلو دارم زماني است كه خويشتن را نمي توانم فرياد بزنم كالبد خالي ام را در تابوت رؤياها مي جويم مي دانم پايان من آغاز نشده صدايم مي كند بي آنكه بدانم كيستم با خود سخن مي گويم آيا تو مرا مي شناسي ؟ يا خواهي شناخت

Taranom

دوستم داشته باش به پاکی اشک شوق دیدار دوباره به زلالی احساس با هم بودن که شادی های رنگ بودنم را با تو قسمت می کند به سرمستی نوای عاشقی که حجاب ظلمت درونی را از دیده ی تنهایی ام برمی کشد به یگانگی وجودی نازنین در فضای پر احساس الوهیت به صلابت نگاه سبز مترنم از شادی دوباره که شوق ماندن را در درونم زنده می کند...

Taranom

سلام آبجی جونم. مهربانا! مي خواهم در درياي وصال تو، موج شوم... مي خواهم در آبي نگاه تو، اشك شوم... و مي خواهم، در مسير نقره فام عشق و رستگاريت، ستاره شوم... ستاره اي، از جنس آيينه و ايثار و با لحظه هايي كه عطر تو را دارند به سمت آسمان نيايش تو، پرواز کنم... اميد آنكه، درهاي اجابت را برويم بگشايي...

HOSSEIN

همه ميگویند:شیشه احساس ندارد....اما وقتی رو شیشه بخار گرفته نوشتم <<دوستت دارم >>آروم آروم اشک ریختو گریه کرد!!!!