مادر من !

مادرم عشـــــــــــــــق من

تولدت مبارک

دوســـــــــــــــــــــتت دارم

دوســــــــــــــــــتت دارم

دوســـــــــــــــــــتت دارم

/ 6 نظر / 2 بازدید
پرستو

اي ووووووووووووووول هزار هزار تا سبد گل تقديم به زن دايي گلم ساحل اي وول

خزان

خدایا ... برای زيبا ترين نعمتت مي ستايمت ...

خزان

يه چيز ديگه...با اجازه ی گرفته نشده !! از شما یک کپی پیس نه چندان کوچولو از وبلاگتون می کنم ... همین شعر پست قبلی ... موفق باشي

you'r mam

I love you too my dear evry thing 's very nice .be nice my love.thank's my dear

sangdel

درمقابل مهر مادر کلمات قاصرند.موفق باشی .هنوز منتظر اون شعرت هستم

نصیر

-´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.شاد باشی مهربون #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. آرزومند آرزوهــــاي قشنگت ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´´´###..•*..*•.