بهار...

 سلام بر بهار

میدونم تنبل بودم

اما تو میدونی که چقدر دوستت دارم : راز پرواز

من دوباره برگشتم 

راز پرواز منو ببخش

ببخشای بر من اگر زخم بال کبوتر به کتفم نرویید

ببخشای برمن اگر ارغوان را نفهمیده چیدم

ببخشا ى برمن اگر روی لبخند یک غنچه

    آتش گشودم

/ 5 نظر / 39 بازدید
لبخند زندگی

نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچیک از مردم این آبادی... به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم می گذرد، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند... لحظه ها عریانند. به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز. سربزن

لبخند زندگی

سلامسربزن اشکها قطره نیستند،بلکه کلماتی هستند که می افتند... فقط به خاطر اینکه : پیدا نمیکنند کسی را که معنی این کلمات را بفهمد

۩۞۩پدرام۩۞۩

ابرهاي غارتگر ديرزماني پيروز نخواهند ماند، دير زماني صاحب آسمان نخواهند بود و اختران را تنها به ظاهر در كام خود فرو مي برند. والت ویتمن ... کشفشان کن سلام دوست خوب من منتظر پست جدیدت هستم.......... به روز کردم و منتظر حضور پرمهرت هستم

۩۞۩پدرام۩۞۩

در مبارزه بین موج و صخره در ساحل دریا موج همیشه برنده خواهد شد . نه از طریق قدرت ، بلکه به خاطر تداوم سلام دوست خوب من کجایی دوست خوبم چرا آپ نمیکنی..........

۩۞۩پدرام۩۞۩

اگر تخم مرغ بشکند از ۲ حالت خارج نیست " اگر از داخل باشد ، به آغاز به زندگی می رسد " اما " اگر از از بیرون باشد به پایان زندگی می انجامد " همه چیزهای بزرگ همیشه از داخل آغاز خواهد شد پس درون خود را خوب امتحان کن..... سلام دوست مهربون من ..... به روز کردم و منتظر حضور پرمهرت هستم