بهار...سبز...باران

 

کاش باران ببارد بر تمام دلهایی که شکسته....

 

زخمهایی که هنوزم تازه ست...

 

بهار آیا میتواند مرهمی باشد؟

 

خزان را به همین خاطر بیشتر دوست دارم...!

 

چون مرهمی اگر نباشد...همدمی ست

 

...که هرگز تنهایت نمی گذارد

 

باید بروم....!

 

باید کاری کنم که دل ....دل شود!

 

بیاد روزهایی که در بهار مادر بزرگم موهایم را می بافت...

 

غم از بهار نامه ام می تراود...

 

....سپیدی تمام شکوفه های سیب تقدیمتان

 

 

/ 0 نظر / 50 بازدید