خدا نگهدارت....

فراموشت نخواهم کرد

فراموشت نخواهم کرد

فراموشت نخواهم کرد

فراموشت نخواهم کرد

فراموشت نخواهم کرد

فراموشت نخواهم کرد

فراموشت نخواهم کرد

فراموشت نخواهم کرد

فراموشت نخواهم کرد

فراموشت نخواهم کرد

فراموشت نخواهم کرد

خدا نگهدار

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهران

سلام ساحل عزيز کوچيک و بزرگش فرق نمی کنه مهم اينه که فراموشش نمی کنی واين خودش خيلی ارزشمند شاد باشی مهربان