oa8xmx.jpg

روزهاي بودنش همه با او بيگانه بودند.
 
 كسي نه شاخه گلي مي آورد
 
نه برايش مي خنديدند و نه مي گريستند .
 
وقتي رفت
 
همه آمدند ، برايش دسته گل آوردند
 
سياه پوشيدند و براي رفتنش گريستند .
 
شايد تنها جرمش  نفس كشيدن  بود .
 
از اين تنهاتر و غريب ترم ميشه......؟؟؟!!! 
/ 3 نظر / 2 بازدید
!~~weblog open~~!

همه اتفاقات اطراف ما محتاج هدفند و اهداف دوگونه اند يا با هدف خلقت يكي ميشوند يا مغلوب رود خروشان زندگي مي شوند

HOSSEIN

ankas ke migoyad bekhaterat mimirad 2rogh migoyad.. man rast migoyam ke bekhaterat zendeam!!!_Hossein_

saman

رهروان خسته را احساس خواهم داد ماه هاي ديگري در آسمان كهنه خواهم كاشت نورهاي تازه اي در چشم هاي مات خواهم ريخت لحظه ها را در دو دستم جاي خواهم داد سهره ها را از قفس پرواز خواهم داد چشم ها را باز خواهم كرد خواب ها را در حقيقت روح خواهم داد ديده ها را از پس ظلمت به سوي ماه خواهم خواند نغمه ها را در زبان چشم خواهم كاشت گوش ها را باز خواهم كرد آفتاب ديگري در آسمان لحظه خواهم كاشت لحظه ها را در دو دستم جاي خواهم داد سوي خورشيدي دگر پرواز خواهم كرد موفق باشی