راز پرواز...

پرواز یعنی رسیدن.... تارهایی...

هيچ چيز نمی تواند مرا تفسير کند ،من نيز خسته تر از هميشه فقط به گذشتن می انديشم .وقتی به

 رفتن فکر می کنم ، ماندن برايم با ارزش می شود .تو کجايی تا همه ی بودن و ماندن را در تو

 خلاصه کنم .من در زندگيم بارها آموختم که بايد هميشه بودن را به هميشه ماندن ترجيح دهی .

« زندگي رؤيا نيست ......


زندگي زيبايي ست ......


مي توان بر درختي تهي از بار زدن پيوندي......

 
مي توان در دل اين مزرعه خشك و تهي بذري ريخت.....


مي توان از ميان فاصله ها را برداشت ......


دل من با دل تو هر دو بيزار از اين فاصله هاست »......

 

زمانی که تو باشی من می روم.زمانی که من رفتم تو بمان تا نجوای دوست داشتن را نوشته هايم

برايت هم صدايی کنند.زمانی که من رفتم به بودنم در گذشته خوب بيانديش.زمان رفتنم اشک نريز

 که من نغمه ی خنده ی زيبای تو را می خواهم .......

 

تمام نوشته هايم فقط و فقط برای توست برای تويی که معنی تمام زندگی منی...از اين رو برايم

اهميتی ندارد که کسی غير ازتو نوشته هايم را بخواند يا نخواند....چون هيچ کس نمی داند من از

چه حرف می زنم.تنها من ميدانم وتو و خدايی که قلب مهربان تو را آفريد.برای تو و چشمهای

 مهربانت..برای تو و قلب دريايی ات..من تنها برای تو می نويسم...تنها برای تو..........

من لحظه لحظهء وجود تو را حس کردم.. ..و در نهايت صداقت و صميميت به تو رسيدم...تويی

که بخشی از وجودمی...تو با من بيگانه نبودی و نيستی..هيچ روزی از زندگيم به شيرينی

روزهای با تو بودن نيست...با تو تمام هراسها و دلهره ها از وجودم رخت بر می بندد.تو به من

جرات پرواز دادی..تو به رويای دوستی شکل تازه ای بخشيدی..و محبت را در دلم زنده

کردی.من به سادگی تو خو گرفته ام..به صداقتت و بی ريايی ات ..در تمام طول زندگيم هيچگاه

کسی را تنها برای خودم نخواستم.. اما اينبار هرگز حاضر به تقسيم تو با ديگران نيستم....من

هيچگاه خود خواه نبودم و نمی خواهم باشم.بارها از خدا خواستم که ياريم کند تا تو را که بيشتر

 از جانم دوست دارم  انفاق کنم.. قلبم را توانم بخشيد...جانم را توانم بخشيد اما تو را.......دستم

را بگير ای مهربان. ياریم کن که  نمی خواهم باری بر زندگی تو باشم.آنقدر دوستت دارم که به

 خاطر تو از همه چيز ميگذرم..اين بار نيز از خدا می خواهم که کمکم کند تا به خاطر تو از تو

 بگذرم ..اما بسيار سخت است از تو گذشتن..سخت است از تو گذشتن....سخت است.... 

 

نوشته شده در سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ساعت ٧:٢٥ ‎ق.ظ توسط تنها ترین پرنده نظرات () |


قالب جدید وبلاگ پيچك دات نت