راز پرواز...

پرواز یعنی رسیدن.... تارهایی...

 

 

دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم


دلت را می‌پویند مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد


دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم


دلت را می‌پویند مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد


روزگار غریبی‌ست نازنین روزگار غریبی‌ست نازنین


و عشق را کنار تیرک راهبند تازیانه می‌زنند


عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد


شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد


روزگار غریبی‌ست نازنین روزگار غریبیست نازنین


و در این بن‌بست کج و پیچ سرما


آتش را به سوخت‌وار سرود و شعر فروزان می‌دارند


به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبی‌ست


آن که بر در می‌کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است


نور را در پستوی خانه نهان باید کرد


دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم


دلت را می‌پویند مبادا شعله‌ای بر آن نهان باشد


دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم


دلت را می‌پویند مبادا شعله‌ای بر آن نهان باشد


روزگار غریبی‌ست نازنین روزگار غریبی‌ست نازنین


نور را در پستوی خانه نهان باید کرد


عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد


آنک قصابانند بر گذرگاهها مستقر


با کنده و ساتوری خون آلود


و تبسم را بر لبها جراحی می‌کنند و ترانه را بر دهان


کباب قناری بر آتش سوسن و یاس


شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد


ابلیس پیروز مست


سور عزای ما را بر سفره نشسته است


خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد


خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد


احمد شاملو

٠٠٠٠٠٠٠

فکر می کنم چیزی نگویم بهتر است !

نوشته شده در شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸ ساعت ٤:۱٤ ‎ق.ظ توسط تنها ترین پرنده| نظرات ()

چیزی که به ذهن من می رسد این است


این است زندگی


سیری در اقیانوس دورن


کشف جزیره بعد جزیره ای


و گاهی


سفر به اعماق آن


دیدن نادیدنی ها


و شنیدن نا گفتنی ها

 

 

سر والتر رالی      

سلام !

بازهم یک دوباره برای آغاز !

خیلی وقته آوازی سر دیوار اولین کوچه ء دلم پرپر میزند

تو میدانی چه میگویم

            همین کافی ست !

از خدا صدا نمی رسد !

آنکه با تو می زند صلای مهر ؛

جز به فکر غارت دل تو نیست

گر چراغ روشنی به راه توست ؛

چشم گرگ جاودان گرسنه ای ست !

000000000

ای ستاره ؛ سلام مان بهانه است

عشق مان دروغ جاودانه است !

در زمین زبان حق بریده است

حق ؛ زبان تازیانه است !

وانکه با تو صادقانه درددل کند؛

های های گریه ء شبانه است!

آی ستاره ستاره ستاره000

ای ستاره باورت نمی شود :

در میان باغ بی ترانه ء زمین ؛

ساقه های سبز آشتی شکسته است

لاله های سرخ دوستی فسرده است

غنچه های نورس امید؛

لب به خنده وانکرده مرده است

پرچم بلند سرو راستی

سر به خاک غم سپرده است0000

آی ستاره ستاره ستاره

مگر به گوش خدا نمی رسد این همه صدای عجز و التماس ما؟

یا که ما چنان در التهاب لحظه ها شناوریم؛

که صدایی به آسمان نبرده ایم؟

یا که او بارها شنیده است و ما ندیده ایم؟

ندیدن ما نشان نشنیدن او نیست

 و ما مجهول و درمانده ایم

تنها 000

رها000

مثل ستاره ها   

بجای نفرین بر تاریکی

شمعی برافروزیم

نوشته شده در دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ توسط تنها ترین پرنده| نظرات ()

چرا گاهی روح در عطش پرواز شناور می شود؟

قفسی باید ساخت

هر چه در دنیا گنجشک و قناری هست ؛

با پرستوها ؛

و کبوتر ها ؛

همه را باید یکجا به قفس انداخت !

ای وای0000

چرا مردم قفس را آفریدند ؟


چرا پروانه را از شاخه چیدند ؟


چرا پروازها را پر شکستند ؟


چرا آوازها را سر بریدند ؟

پس از کشف قفس ، پرواز پژمرد


سرودن بر لب بلبل گره خورد


کلاف لاله سر در گم فرو ماند


شکفتن در گلوی گل گره خورد

چرا نیلوفر آواز بلبل


به پای میله های سرد پیچید ؟


چرا آواز غمگین قناری


درون سینه اش از درد پیچید ؟

چرا لبخند گل پرپر شد و ریخت ؟


چه شد آن آرزوهای بهاری ؟


چرا در پشت میله خط خطی شد


صدای صاف آواز قناری ؟

چرا لای کتابی ، خشک کردند


برای یادگاری پیچکی را ؟


به دفتر های خود سنجاق کردند


پر پروانه و سنجاقکی را ؟

خدا پر داد تا پرواز باشد


گلویی داد تا آواز باشد


خدا می خواست باغ آسمان ها


به روی ما همیشه باز باشد

خدا بال و پر و پروازشان داد


ولی مردم درون خود خزیدند


خدا هفت آسمان باز را ساخت


ولی مردم قفس را آفریدند

00000000

گاهی دلم آسمانی می خواهد که قفسی نداشته باشد !

ای وای بر دل من 000

او را کشتم و در قفسی انداختمش

دلم پرپر زد و رفت

ومن تنها 000

تنها نگاهش کردم !

حتی بدنبالش نرفتم

نگشتم

ندیدم

نبودم

چه حس سرد داغی داشتم !

وتو تنها تو میدانستی چه انبوه ست تنهایی من

چرا بر صورت احساس

هنوز هم شیاری هست؟

چرا در قفس های ما پرواز را گردن می زنند؟

ای وای000

بر آزادی

بر پرواز!

نوشته شده در دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ توسط تنها ترین پرنده| نظرات ()


قالب جدید وبلاگ پيچك دات نت